p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Orta Asya ve Kafkasya'da Siyaset ve Muhalefet Partileri

Article Sidebar

Mehmet Şahin
Nasıl Atıf Yapılır
Şahin, M. (2013). Orta Asya ve Kafkasya’da Siyaset ve Muhalefet Partileri. Demokrasi Platformu, 9(34). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/207


Özet

Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte post-Sovyet coğrafyası ekonomi, siyaset ve güvenlik gibi alanlarda literatürün en çok tartışılan bölgelerinden biri olmuştur. Orta Asya ve Kafkaslar bu bağlamda daha büyük öneme sahip olmuştur. Bölgenin dünyanın heartlandında bulunması şüphesiz bundaki en önemli etmendir. Zira üç önemli güç merkezinin (Avrupa, Rusya, Çin) ve bunların yanında 21. yüzyılın "ortak düşmanı" olan radikal terörün ortasında yer alması bölgeyi gerek akademik gerekse de siyaseten önemli hale getirmektedir.

Bu bakımdan düşünüldüğünde Orta Asya ve Kafkaslar'daki yerel siyasetin yapısı önem arz etmektedir. Nitekim bölge 2000'li yıllar içinde kadife devrimler, muhalif hareketler veya Fergana örneğinde olduğu gibi etnik çatışmalarla dünyanın gündemine oturmuş, ancak bölge içi dinamiklerin göz ardı edilmesi sebebiyle sonuçlar sağlıklı olarak analiz edilememiştir.

Bu bağlamda, bölgenin otoriter yapısını, bu yapıya karşı geliştirilen muhalif hareketleri ve bu hareketlerin dinamiklerini incelemek ve anlamak gerekmektedir. Post-Sovyet coğrafyasında demokratikleşme ne ölçüde başarıldır? Başarılı olması için ne gibi şartların oluşması lazımdır? Bu bölümde demokratikleşme olgusuna Orta Asya ve Kafkaslar'daki durumları analiz ederek ışık tutmaya çalışacağız.

Referanslar

Alkan, H. (2011). Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Hayat ve Kurumlar. Ankara: Usak Yayınları.

Azatutyun. (2013, Şubat 25). Mart 1, 2013 tarihinde Azatutyun: http://www.azatutyun.am/content/article/24912308.html adresinden alındı

Bader, M. (2010). Against All Odds Aiding Political Parties in Georgia and Ukraine. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Bader, M. (2011). Hegemonic political parties in post-Soviet Eurasia: Towards party-based authoritarianism? Communist and Post-Communist Studies, 189-197.

Collins, K. (2003). The Political Role of Clans in Central Asia. Comparative Politics , 171-190.

Cummings, S. N. (2002). Turkmenistan: Saparmurat Niazov's Inglorious Isolation. S. N. Cummings içinde, Power and Change in Central Asia (s. 115129). London: Routledge.

Göber, C., & Leininger, J. (2011). Democracy. G. T. Kurian içinde, The Encyclopedia of Political Science (s. 387-390). Washington D.C: CQ Press.

Ishkanian, A. (2008). Democracy Building and Civil Society in Post-Soviet Armenia. London: Routledge.

Junisbai, B., & Junisbai, A. (2005). The Democratic Choice of Kazakhstan:A Case Study in Economic Liberalization, Intraelite Cleavage, and Political Opposition. Demokratizatsiya , 373-392.

Khanin, V. (2004). Political Clans and Political Conflicts in Contemporary Kyrgyzstan. Y. Ro'i içinde, Democracy and Pluralism in Muslim Eurasia (s. 215-232). London: Frank Cass.

Kort, M. (2004). Nations in Transition: Central Asian Republics. New York: Facts On File.

Kuru, A. (2002). The Rentier State Model and Central Asian Studies: The Turkmen Case. Alternatives Turkish Journal of International Relations , 51-71.

Levitin, L. (2004). Liberalization in Kyrgyzstan: 'An Island of Democracy'. Y. Ro'i içinde, Democracy and Pluralism in Muslim Eurasia (s. 187-213). London: Frank Cass.

Luong, P. J. (2004). Institutional Change and Political Continuity in Post-Soviet Central Asia. Cambridge: Cambridge University Press.

Merry, E. (2004). Governance in Central Asia: National in Form, Soviet in Content. Cambridge Review of International Affairs , 285-300.

Nur Otan. (2009). Ocak 20, 2013 tarihinde Nur Otan Resmi Sayfası: http://www.ndp-nurotan.kz/site/ adresinden alındı

Olimova, S. (2005). Opposition in Tajikistan: Pro et Contra. Y. Ro'i içinde, Democracy and Pluralism in Muslim Eurasia (s. 245-264). London: Frank Cass.

Oliva, F. (2007). Between Contribution and Disengagement: Postconflict Elections and the OSCE Role in the Normalization of Armed Groups and Militarized Political Parties in Bosnia and Herzegovina, Tajikistan and Kosovo. Helsinki Monitor: Security and Human Rights , 192-207.

Tudoroiu, T. (2007). Rose, Orange, and Tulip: The Failed post-Soviet Revolutions. Communist and Post-Communist Studies, 315-342.

Way, L. (2009). State power and autocratic stability: Armenia and Georgia compared. A. E. Wooden, & C. H. Stefes içinde, The Politics of Transition in Central Asia and the Caucasus (s. 103-123). London: Routledge.

Yeni Azerbaycan Partisi. (2013). Mart 1, 2013 tarihinde Yeni Azərbaycan Partiyası: http://www.yap.org.az/view.php?lang=az&menu=73 adresinden alındı

Article Details