p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Arşiv


Hukuk Devleti ve Reform
Cilt 1 Sayı 2 (2005)

Din Kimlik Kültür
Cilt 2 Sayı 5 (2006)

Küreselleşme ve Ulus Devlet
Cilt 4 Sayı 15 (2008)

Etik
Cilt 5 Sayı 19-20 (2009)

Kent Dindarlığı - Cilt 1
Cilt 6 Sayı 21 (2010)

Kent Dindarlığı - Cilt 2
Cilt 6 Sayı 22 (2010)

Cemaat, Cemiyet ve Ulus Devlet
Cilt 6 Sayı 23 (2010)

Muhafazakârlık
Cilt 7 Sayı 25 (2011)

İdeoloji ve Din
Cilt 7 Sayı 26 (2011)

Siyasal İdeolojiler
Cilt 7 Sayı 27 (2011)