p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Yazım Kuralları

Makale Adı (Palatino Linotype 11 Punto)

Makalenin başlığının hemen altında İngilizce başlığına da yer verilmelidir.

Yazar Adı (Palatino Linotype 11 Punto)

Ünvanı, Üniversitesi, Fakültesi, Bölümü

Şehir, Ülke

E-posta adresi

Orcid Numarası

ÖZ

Öz, bitmiş bir çalışmayı özetlediğinden geçmiş zaman kullanılarak yazılmalıdır.

– Öz, makalenin önemini ortaya koymalıdır.

– Eğer makale bir araştırmaya dayanıyorsa kısaca metodoloji yazılmalıdır.

– Etkili bir öz ortaya konulan tartışmanın ve bulguların etkisinin neler olduğunu ifade etmelidir.

– Öz’de herhangi bir tanım, tanımlayıcı bilgi, tablo, şekil, alıntı ve uzun anlatımlara yer verilmemelidir.

– Makalenin içinde yer almayan bir bilgiye Öz’de yer verilmemelidir.

Palatino Linotype, 10 Punto, metni yasla, 150-250 kelime arası. Sayfa Düzeni Sol: 4 cm., Sağ, Alt, Üst: 3 cm.

Paragraf Ölçütleri: İlk Satır: 1cm, Önce 6nk, Sonra 6nk. Satır Aralığı: 1.

Anahtar Kelimeler: En az beş anahtar kelime. Seçilecek anahtar kelimeler çok genel, makalenin odak noktasının ötesinde çağrışımlar yapacak nitelikte olmamalıdır. Anahtar kelimeler küçük harflerle yazılmalı ve virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılmalıdır.

Giriş (Palatino Linotype, 11 Punto, Kalın, Büyük Harf)

Palatino Linotype, 10 Punto, metni yasla, 1 satır aralıklı, Sayfa Düzeni Sol: 4 cm., Sağ, Alt, Üst: 3 cm. 

Paragraf Ölçütleri: İlk Satır: 1cm, Önce 6nk, Sonra 6nk. Satır Aralığı: 1.

 1. Birincil Alt Başlık (İlk Harfler Büyük, Palatino Linotype, 10 Punto, Kalın)

Paragraf Ölçütleri: Sağ-Sol 0 cm, İlk Satır: 1cm, Önce 6nk, Sonra 6nk. Satır Aralığı: 1.

1.1.  ikincil alt başlık (Palatino Linotype, 10 Punto, Kalın, İtalik) (Palatino Linotype, 10 Font Size, Bold, İtalic)

Şekil 1. Viyana Üniversitesi Binası (Kaynak: https://commons.wikimedia.org)

Şekil, fotoğraf vb. görsellerin bilgisi objenin altında, yukarıdaki gibi yazılmalıdır.

Tablo 1: Katılımcıların Aile İçi İlişkiler ile Cinsiyet İlişkisi

Cinsiyet N   X S
Erkek   180   14,8611   3,6337
Kadın   120   11,4916   4,1868

(Tablolar yukarıda verilen örneğe göre yapılacaktır)

Yöntem (Palatino Linotype 11, Kalın)

Araştırmanın türü, araştırma grubu, veri toplama araçları, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, sınırlılıkları yöntem kısmında detaylandırılmalıdır.

Bulgular (Palatino Linotype 11, Kalın)

Araştırmada elde edilen bulgular çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.

Sonuç ve Tartışma (Palatino Linotype 11, Kalın)

Çalışmanın ana sonuçlarını tartışmalı ve gelecekteki araştırmalar için önerilerde bulunulmalıdır.

Paragraf Ölçütleri: İlk Satır: 1cm, Önce 6nk, Sonra 6nk. Satır Aralığı: 1.

Kaynakça (Palatino Linotype 11, Kalın)

Paragraf Ölçütleri: Asılı: 1cm, Önce 6nk, Sonra 0 nk. Satır Aralığı: 1.

Kaynakçanın İsnad Atıf Sistemine göre hazırlanması gerekir.