p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Editör Kurulu

Sahibi

Doç. Dr. Serkan Yorgancılar

Ankara/Türkiye

E-Posta: serkanyorgancilar@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-8438-2012

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Muhammed Ünlüler

Ankara/Türkiye

E-Posta: muhammedunluler51@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-5846-6095

 

Baş Editor

Prof. Dr. Selma Yel.

Gazi Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü, Ankara/Türkiye

E-Posta: selmayel@gazi.edu.tr

ORCID ID: 0000-0002-9624-6966

 

Editörler

Prof. Dr. M. Seyfettin Erol

Ankara HBV Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara/Türkiye

E-posta: mserol@gmail.com,

ORCID ID: 0000-0001-8358-7326.

 

Prof. Dr. Özcan Güngör

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Ankara/Türkiye

E-Posta: ogungor@ybu.edu.tr

ORCID ID: 0000-0002-0775-023X

 

Doç. Dr. Şefaattin Deniz

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,  Kocaeli/Türkiye

E-Posta: sefaattin.deniz@kocaeli.edu.tr

ORCID ID: 0000-0002-1333-5657

 

Alan Editörleri-Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe Yücel Çetin (Edebiyat)

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara/Türkiye

E-Posta:ayucel@gazi.edu.tr

ORCID ID: 0000-0001-5488-7645

 

Prof. Dr. Bahadır Akın (Turizm)

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi (Turizm İşletmeciliği), Konya/Türkiye.

E Posta: bahadirakin@gmail.com

ORCID ID: 0000-0003-1352-6338

 

Prof. Dr. Bülent Aksoy (Coğrafya)

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Ankara, Türkiye

E-Posta: baksoy28@yahoo.com

ORCID ID: 0000-0002-7181-8008

 

Prof. Dr. Cengiz Şahin (Psikoloji)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Psikoloji, Ankara/Türkiye

E Posta: csahin40@gmail.com

ORCID ID: 0000-0003-4875-4883

 

Prof. Dr. Emine Erdoğan Özünlü (Yeniçağ Tarihi)

Hacettepe Üniversitesi, Yeniçağ Tarihi, Ankara/Türkiye

E-Posta: eozunlu@hacettepe.edu.tr.

ORCID ID:0000-0002-8064-2016

 

Prof. Dr. Gürcü Erdamar Koç (Eğitim Bilimleri)

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim, Ankara/Türkiye

E-Posta: gurkoc@gazi.edu.tr

ORCID ID: 0000-0001-6753-0151

 

Prof. Dr. Hüseyin Köksal (Tarih)

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi.

E-posta: hkoksal@gazi.edu.tr

ORCID ID : 0000-0003-3805-2810

 

Prof. Dr. Kerim Şükürov (Azerbaycan Tarihi)

Azeerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü Genel Direktörü

E-posta: kkshukurov@mail.ru 

ORCID ID : 0000-0001-6121-4182

 

Prof. Dr. Kseanela Sotirofski (Eğitim Yönetim)

"Aleksandër Moisiu" University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi, Tiran/Arnavutluk

E-Posta: nelasotiri@yahoo.com

ORCID ID:

 

Prof. Dr. Mahmut Akın (Sosyoloji)

​İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, İstanbul/Türkiye.

E-Posta: mahmuthakin@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-8140-8600

 

Prof. Dr. Mehmet Akif Sözer (Sosyoloji)

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara/Türkiye.

E-Posta: akif@gazi.edu.tr.

ORCID ID: 0000-0002-1291-4067

 

Prof. Dr. Mehmet Altunkaya (Özel Hukuk)

Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Antalya/Ankara

E-Posta: altunkaya@akdeniz.edu.tr

ORCID ID: 0000-0003-0709-9034

 

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, (Uluslararası İlişkiler)

Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı, Ankara/Türkiye

E-Posta: mserol@gmail.com

ORCID ID: 0000-0001-8358-7326.

 

Prof. Dr. Meliha Yılmaz (Güzel Sanatlar)

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ankara/Türkiye

E-posta: ameliha@gazi.edu.tr

ORCID ID: 0000-0002-7732-2660

 

Prof. Dr. Necdet Hayta (Yakınçağ Tarih)

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi, Ankara/Türkiye

E-Posta: nhayta@gazi.edu.tr

ORCID ID: 0000-0002-8707-3637).

 

Prof. Dr. Nil Yıldız Duban (Sınıf Eğitim)

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Afyonkarahisar/Türkiye.

E-Posta: nily@aku.edu.tr

ORCID ID: 0000-0002-8851-0114

 

Prof. Dr. Nurullah Çetin (Yeni Türk Edebiyatı)

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara/Türkiye.

E-posta: ncetin@64@hotmail.com

ORCID ID: 0000-0003-4402-5966

 

Prof. Dr. Özcan Güngör (İlahiyat)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Ankara/Türkiye.

E-Posta: ogungor@ybu.edu.tr

ORCID ID: 0000-0002-0775-023X

 

Prof. Dr. Rüya Özmen (Özel Eğitim)

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara/Türkiye.

E-Posta: eruya@gazi.edu.tr

ORCID ID: 0000-0002-0226-1672

 

Prof. Dr. Erdal Aksoy (Sosyoloji)

Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

E-posta: erdal.aksoy@hbv.edu.tr

ORCID: 0000-0001-8814-0603

 

Doç. Dr. Alper Kaşkaya (Sosyal Bilgiler) Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Erzincan, Türkiye

E-Posta: alperkaskaya@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-6695-6422

 

Doç. Dr. Dilek Altun (Okul Öncesi Eğitim)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara/Türkiye.

E-Posta: daltun@ybu.edu.tr

ORCID: 0000-0002-9973-0585

 

Doç. Dr. İrade Memmedova (Azerbaycan Tarihi ve Kafkasya)

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü “Genel Tarih” Şubesi “Avrupa Ülkeleri Tarihi” Bölümü Başkanı, Bakü/Azerbaycan

E-Posta: irade.mammadli@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-2273-5732

 

Doç. Dr. İsmail Şahin (Uluslararası İlişkiler)

Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Economics and Adminstrative Sciences, Department of International Relations, Ankara/ Türkiye.

E-Posta: ismailshn@gmail.com

ORCID ID: 0000-0003-3144-7844

 

Doç. Dr. Şefaattin Deniz (Yeniçağ Tarihi)

Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Kocaeli/Türkiye

E-Posta: sefaattin.deniz@kocaeli.edu.tr

ORCID ID: 0000-0002-1333-5657

 

Doç. Dr. Zeynep Kurtulmuş (Okul Öncesi Eğitim)

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim, Ankara/Türkiye.

E-Posta: zeynepkurtulmus@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-8799-8306.

 

Dr. Latif Çelik (Avrupa Tarihi)

IKG- Kültür Tarih ve Entegrasyon Araştırmaları Enstitüsü Başkanı. Almanya

E-Posta: info@ikg-institut.org

 

Dil Editörleri

Prof. Dr. Yakup Civelek (Arapça)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belağati Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ankara/Türkiye

E-posta: yakup.civelek@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-3448-4723

 

Prof. Dr. Ali Asker (Azerbaycan Türkçesi)

Karabük Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Karabük/Türkiye.

E-posta: aliasker2068@gmail.com

ORCID ID: 0000-0003-1801-3371

 

Dr. Öğr. Gör. Esra Müjgân Karataş (Türkçe)

Gazi Üniversitesi. Rektörlük, Ankara/Türkiye

E-Posta: dr.esramujgan@gmail.com

ORCID ID: 0000-0001-7136-8484

 

Arş. Gör. Leman Demirbaş (İngilizce)

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara/Türkiye.

E-Posta: lemankasap@gazi.edu.tr

ORCID ID: 0000-0001-9254-6622

 

Arş. Gör. Mehmet Emin Sarıkaya (İngilizce)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Ankara/Türkiye

E-posta: mesarikaya@ybu.edu.tr

ORCID ID: 0000-0002-7550-4727


Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Leman Demirbaş

Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara/Türkiye.

E-Posta: lemankasap@gazi.edu.tr

ORCID ID: 0000-0001-9254-6622

 

Arş. Gör. Mehmet Emin Sarıkaya 

Ankara Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Ankara/Türkiye

E-posta: mesarikaya@ybu.edu.tr

ORCID ID: 0000-0002-7550-4727

 

Yusuf Yaralıoğlu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Ankara/Türkiye

E-posta: yusufyaralioglu@gmail.com

ORCID ID: 0000-0003-0966-5925