e-ISSN: 1305-4600
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Serkan Yorgancılar

Editör Kurulu

Dergi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Serkan Yorgancılar

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Muhammed Ünlüler

Baş Editör

Prof. Dr. Selma Yel, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi

Editörler

Prof. Dr. Özcan Güngör, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Ankara Hacı Bayramcı Veli Üniversitesi 

Doç. Dr. Şefaattin Deniz, Kocaeli Üniversitesi 

Alan Editörleri/ Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe Yücel Çetin, Gazi Üniversitesi, Türkiye (Türk Dili ve Edebiyatı)

Prof. Dr. Bahadır Akın, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye (Turizm İşletmeciliği)

Prof. Dr. Bülent Aksoy, Gazi Üniversitesi, Türkiye (Coğrafya)

Prof. Dr. Cengiz Şahin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye (Psikoloji)

Prof. Dr. Emine Erdoğan Özünlü, Hacettepe Üniversitesi (Yeniçağ Tarihi)

Prof. Dr. Erdal Aksoy, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Sosyoloji)

Prof. Dr. Gürcü Erdamar Koç, Gazi Üniversitesi, Türkiye (Eğitim Bilimleri)

Prof. Dr. Hüseyin Köksal, Gazi Üniversitesi, Türkiye (Tarih)

Prof. Dr. Kseanela Sotirofski, Aleksandër Moisiu Üniversitesi, Arnavutluk (Eğitim Yönetimi)

Prof. Dr. Mahmut Akın, Medeniyet Üniversitesi, Türkiye (Sosyoloji)

Prof. Dr. Mehmet Akif Sözer, Gazi Üniversitesi, Türkiye (Sosyoloji)

Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye (Özel Hukuk)

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye (Uluslararası İlişkiler) 

Prof. Dr. Meliha Yılmaz ,Gazi Üniversitesi,Türkiye (Güzel Sanatlar)

Prof. Dr. Nejdet Hayta, Gazi Üniversitesi (Yakınçağ Tarihi)

Prof. Dr. Nil Yıldız Duban, Afyon Kocatepe Üniversitesi (Sınıf Eğitimi)

Prof. Dr. Nurullah Çetin, Ankara Üniversitesi, Türkiye (Yeni Türk Edebiyatı)

Prof. Dr. Özcan Güngör, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İlahiyat)

Prof. Dr. Rüya Özmen, Gazi Üniversitesi, Türkiye Alan Editörü (Özel Eğitim)

Doç. Dr. Alper Kaşkaya, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Sosyal Bilgiler)

Doç. Dr. Dilek Altun, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Okul Öncesi Eğitimi)

Doç. Dr. İrade Memmedova, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (Azerbaycan Tarihi ve Kafkasya)

Doç. Dr. İsmail Şahin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Uluslararası İlişkiler)

Doç. Dr. Şefaattin Deniz, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye (Yeniçağ Tarihi)

Doç. Dr. Zeynep Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi (Okul Öncesi Eğitimi)

Dr. Latif Çelik, İkg Enstitüsü, Wülzburg, Almanya (Avrupa Tarihi)

Bilim/Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Sait Candan, Karabük Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Alfina Sibgatulina, Rusya İlimler Akademisi, Rusya Federasyonu

Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Аtemova Kalipa, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Universitesi 

Prof. Dr. Ayşe Yücel Çetin,  Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bahri Ata, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Barno Ubaydullayeva, Özbekistan

Prof. Dr. Bülent Aksoy, Gazi Üniversitesi,Türkiye

Prof. Dr. Cengiz Dönmez, Gazi Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Cengiz Şahin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Cezmi Eraslan, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Dilek Ergönenç, Gazi Üniversitesi,Türkiye

Prof. Dr. Dilorom Yusupova, Özbekistan Bilimler Akademisi, Özbekistan

Prof. Dr. Dilşen İnce Erdogan,Dokuz Eylül Üniversitesi,Türkiye 

Prof. Dr. Emre Ünal, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Erol Duran, Uşak Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Fatma Açık, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara

Prof. Dr. Haluk Selvi, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hamiye Duran, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hüseyin Köksal, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İbrahim Coşkun, Trakya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik, Fırat Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. İmperiyat Halipayeva, Dağıstan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Dağıstan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu

Prof. Dr. Kenan Olgun, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kenan Ziya Taş, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kseanela Sotirofski, Aleksandër Moisiu Üniversitesi, Arnavutluk 

Prof. Dr. Kubilay Yazıcı, Ömer Halis Demir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kudret Bülbül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mamatkul Jurayev, Özbekistan İlimler Akademisi, Özbekistan

Prof. Dr. Mehmet Ali Çakmak,Gazi Üniversitesi,Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Antalya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Hacı Salihoğlu,  Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Turan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Meliha Yılmaz, Gazi Üniversitesi,Türkiye 

Prof. Dr. Mim Kemal Öke, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Nahide Şimşir, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nil Yıldız Duban, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nurdan Kalaycı, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nurullah Çetin, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ömer Anayurt, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Ömer Özkan, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ramazan Çalık, Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Redzep Škrijelj, Sırbistan Yeni Pazar Devlet Üniversitesi, Sırbistan

Prof. Dr. Rüya Özmen, Gazi Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Selçuk Ural, Kars Kafkas Üniversitesi,Türkiye 

Prof. Dr. Serdar Sağlam, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Shohistahon (Şohistahon) Uljayeva, Özbekistan 

Prof. Dr. Tattigul Kartayeva, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Tofig Mustafazade, Amia Tarih Enstitüsü, Azerbaycan

Prof. Dr. Ugur Ünal, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Ülkü Eser Ünaldı, Gazi Üniversitesi,Türkiye

Prof. Dr. Yakup Mahmudov, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan

Prof. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş, Ankara Üniversitesi,Eğtim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Almas İsmayılova, Dağıstan Devlet Üniversitesi, Mahaçkale, Rusya Federasyonu

Doç. Dr. Alper Kaşkaya, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi,Türkiye 

Doç. Dr. Arda Baş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Bahaattin Demirtaş Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye 

Doç. Dr. Baltabayeva Alyona, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, Kazakistan

Doç. Dr. Bülent Çakmak, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Cavid Kasımov,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Türkiye

Doç. Dr. Cengiz Kartın,Erciyes Üniversitesi,Türkiye 

Doç. Dr. Eduard Lebedev, Çuvaş Devlet Üniversitesi, Çuvaş Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu

Doç. Dr. Elmira Zulpiharova, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kazakistan

Doç. Dr. Elza Samedli, Bakü Hazar Üniversitesi, Azerbaycan

Doç. Dr. Erdem YAVUZ, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Faik Elekberli, Amia Felsefe Ve Hukuk Enstitüsü, Azerbaycan

Doç. Dr. Feride Tahirova,  Tataristan Cumhuriyeti İlimler Akademisi, Tataristan, Rusya Federasyonu

Doç. Dr. Galina Miskiniene, Vilnius Üniversitesi, Litvanya

Doç. Dr. Gulmira Azretbergenova, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Doç. Dr. Halil Özcan Başkent Ünversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Hasan Cicioğlu, Netkent Akdeniz Araştırma Ve Bilim Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Doç. Dr. Hatice Güzel Mumyatmaz Yozgat Bozok Üniversitesi, Türkiye 

Doç. Dr. İrade Memmedova, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan 

Doç. Dr. İskender Gümüş, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye.

Doç. Dr. İsmail Şahin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Leniyara Dzhelilova, Kırım Kipu Üniversitesi, Ukrayna.

Doç. Dr. Meliha Köse,Gazi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Mirzahan Egamberdiyev, Kazakistan El-Farabi Üniversitesi, Kazakistan 

Doç. Dr. Muhittin Gümüş, Kırgızistan Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Doç. Dr. Mübariz Mammadli, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan

Doç. Dr. Osman Çepni, Karabük Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Seadet Şıhıyeva, Amia Şarkiyat Enstitüsü, Azerbaycan

Doç. Dr. Sherzodhon Mahmudov, Özbekistan İlimler Akademisi, 

Doç. Dr. Soner Aladag,  Adnan Menderes Üniversitesi ,Türkiye 

Doç. Dr. Şefaattin Deniz, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Şükran Calp, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Tekin Avaner, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Türkiye

Doç. Dr. Vakur Sümer, Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, Türkiye

Doç. Dr. Yasemin Kuşdemir, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Yasin Coşkun, Siirt Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Yüksel Özgen, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye

Doç.Dr. M. Cüneyt Özşahin, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Battır, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Türkiye

Dr. Farhad Rahimî, Urmiye Üniversitesi, İran İslam Cumhuriyeti

Dr. Hale Koçer, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Dr. Latif Çelik, İkg Enstitüsü, Wülzburg, Almanya 

Dr. Lilia Memetova, Kırım Mühendislik Ve Pedagoji Üniversitesi, Kırım, Ukrayna

Dr. Marsil N.Farkhshatov, Rusya İlimler Akademisi, Rusya Federasyonu 

Dr. Milyausha Gaynanova, Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi, Tataristan, Rusya Federasyonu

Dr. Milyausha Gaynanova, Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi, Tataristan, Rusya Federasyonu

Dr. Nataliia Zub (Rudenko), Ukrayna Millî Bilimler Akademisi, Ukrayna

Dr. Urazalieva Gulhada Bekpulatovna, Taşkent Üniversitesi, Özbekistan

Dr. Zuhra Altımışova, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Dil Editörleri

Prof. Dr. Yakup Civelek, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Arapça)

Prof. Dr. Ali Asker, Karabük Üniversitesi (Azerbaycan Türkçesi)

Dr. Öğr. Gör. Esra Müjgân Karataş, Gazi Üniversitesi (Türkçe)

Arş. Gör. Leman Demirbaş, Gazi Üniversitesi (İngilizce)

Arş. Gör. Mehmet Emin Sarıkaya, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce)

Sekreterya ve İletişim

Arş. Gör. Leman Demirbaş, Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Mehmet Emin Sarıkaya, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi