e-ISSN: 1305-4600
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Serkan Yorgancılar

Cilt 9 Sayı 34 (2013): Siyasal İktidar, Otorite ve Toplum