e-ISSN: 1305-4600
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Serkan Yorgancılar

Amaç ve Kapsam

Amaç

Demokrasi Platformu'nun (ISSN: 1305-4600) amacı, sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacıların bulgularını paylaşabilecekleri ve yayabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin sunmaktır.

Demokrasi Platformu'nda (DP) 2005 yılından itibaren Sosyal Bilimler alanında özgün araştırmalara dayalı, alana katkı sağlayıcı, hem ulusal hem de uluslararası literatüre kaynak sağlayacak nitelikte, işbirliklerine ve disiplinlerarası çalışmalara fırsat veren bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. 

DP, İnternetten www.demokrasiplatformu.com adresi üzerinden ulaşılabilen online bir dergidir.

Kapsam

Demokrasi Platformu sosyal ve beşeri bilimler alanında hazırlanan akademik çalışmaları yılda 2 defa 15 Ekim ve 15 Mart tarihlerinde yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir.

Scopus Konu Kategorisi: Sosyal Bilimler

Web of Science Konu Kategorisi: Sosyal Bilimler 

Alt Disiplinler: Dergi aşağıdaki alt disiplinleri kapsar: 

Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Felsefe, İlahiyat, İletişim, Sanat, Davranış Bilimleri, İktisadi-İdari Bilimler, Hukuk, Tarih, Antropoloji, Turizm, Sağlık Politikaları ve Hizmetleri, Coğrafya, Çevre Çalışmaları ve Kültürel Çalışmalar.

Yayımlanan Makale Türleri 

DP araştırma makalesi, derleme, teorik makale, görüş makalesi, öğretim uygulaması, çeviri, toplantı özeti, kitap incelemesi, yasa incelemesi, karar incelemesi, film incelemesi ve konferans bildirisi türlerindeki çalışmaları yayımlar.