p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Yakın Dönem Türk Milliyetçiliği Üzerine Bazı Gözlemler: İttifaklar, İhtilaflar

Yakın Dönem Türk Milliyetçiliği Üzerine Bazı Gözlemler: İttifaklar, İhtilaflar

Article Sidebar

Mehmet Akıncı
Nasıl Atıf Yapılır
Akıncı, M. (2013). Yakın Dönem Türk Milliyetçiliği Üzerine Bazı Gözlemler: İttifaklar, İhtilaflar. Demokrasi Platformu, 9(34). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/200


Özet

Sosyal bilimlerin yakın dönemde popüler konulan oldu. Bir dönem küreselleşme bir dönem postmodernizm her kürsü işgal edenin değinmeden geçemediği konu başlıklarındandı. Bu tartışmalar biraz durağanlaştığından beri bir konu, milliyetçilik dünya ve Türkiye gündemini farklı yüzleri ile işgal ediyor. Aslında dünyanın eskiyen belki doğru ifade ile aşinalaştığımız gündem maddelerinin, küreselleşmenin ve postmodernizmin bir sonucu olarak milliyetçiliği bu denli konuşuyor ve tartışıyoruz. Postmodern düşünürlerle birlikte bilim felsefesindeki mutlak hakikat çerçevesinde sunulan homojenleştirici politikaların felsefi sorgulanması, milliyetçiliği tartışılır kılıyor. Diğer taraftan adına küreselleşme dediğimiz ve dünyayı küçük bir köy haline çeviren değişim dönüşüm dalgası milliyetçiliği tartıştırıyor. Çünkü, bundan sonra ulus devletler toprakları üzerinde yaşayanlar üzerinde artık daha az egemenler ve iletişim, ulaşım olanakları ile insanlar farklılıklarının daha fazla farkındalar.

Referanslar

Akgün Birol, Çalış Şaban, “Tanrı Dağı Kadar Türk, Hira Dağı Kadar Müslüman, Türk Milliyetçiliğinin Terkibinde İslamcı Doz”, T. Bora (ed.), Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt-4: Milliyetçilik, İstanbul, İletişim Yayınları, 2003, s. 584-600.

Alkan A.Turan, “Yeni Milliyetçiliğin Yükselişi!", Kalem İşleri, İstanbul, Ötüken Yayınları, içerisinde, 2002, s.256-260.

Alkan A.Turan, “Türk İslam Ülküsünden Devletçi Ulusallığa Dönüşümün Hikayesi”, Aksiyon Dergisi, Sayı 426, 2003, s. 20-21.

Alkan A.Turan, “Milliyetçilik mi? Medeniyetçilik mi?, Aksiyon, Sayı 547, 2005, http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=21815 (3.3.2006).

Atalay Onur, Kızıl Elma Koalisyonu, Ulusalcılar, Milliyetçiler, Kemalistler, İstanbul, Paradigma Yayınalık, 2006.

Aydın Suavi, “Sosyalizm ve Milliyetçilik: Galiyefizmden Kemalizm'e Türkiye'de Üçüncü Yol arayışlan”, T. Bora (ed.), Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt-4: Milliyetçilik, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002, s.438-482.

Ayaş Güneş, "Ülkücü Camiada Neler Oluyor? Türk İslam Sentezine Geri Dönüş”, Türk Solu, Sayı 58, 2004, http://www.turksolu. Org/58/ayas58.htm (3.3.2005).

Ayvazoğlu Beşir, “Tanndağ'dan Hira Dağı'na Uzun İnce Yollar”, T.Bora (ed.), Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt-4: Milliyetçilik, İstanbul, İletişim Yayınları, 2003, s.541-578.

BORA, Tamil, “Sunuş", T. Bora (ed.), Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt4: Milliyetçilik, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003: 15-22.

Bora Tanil, Can Kemal, Devlet Dergâh Ocak, 12 Eylül'den 1990'lara Ülkücü Hareket, İstanbul, iletişim Yayınlan, 2000.

Bulut Aslan, Türkçü Devrimci Diyaloğu, Doğu Perinçek ve Atilla İlhan'la Röportajlar, İstanbul, Kaynak Yayınlan, 1998.

Bulut Aslan, “Atatürkçü Dünya Görüşü ve Komutanlar”, Yeniçağ, 30.9.2004. Bulut Aslan, "Kalpağı Yeniden Giyinme Zamanı", Yeniçağ, 5.2.2005a. Bulut Aslan, “Bayrağı da İndirelim mi?", Yeniçağ, 20.9.2005b.

Bulut Aslan, “Ulusalalara ve Milliyetçilere Cumhuriyetçilik Şemsiyesi!", Yeniçağ, 04.05.2006.

Cemal Hasan, Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım, İstanbul, Doğan Kitapçılık, 1999.

Çalık Mustafa, "Hangi Milliyetçilikle Nereye Kadar", Türkiye Günlüğü, Sayı 80, 2005, s. 126-134.

Deliömeroğlu Yakup, “Kızıl Elma İttifakı Sultan Galiyev ve Avrasyaalık", Zaman, 25.01.2004.

Erkal Mustafa, "Kuvayı Milliye Şuurundan Yana Olanlar Birleşmelidir”, Türk Solu, Sayı 35, 2003.

Fırat Gökçe, “Solcu-Milliyetçi Birlikteliğine Saldıranların Türklüğünden Şüphe Duyun”, Türk Solu, Sayı 37, 2003, http:// www.turksolu. Org /37/ basyazi37.htm (3.3.2005).

Fırat Gökçe, “Kürt Sorunu Yok Kürt İstilası Var”, Türk Solu, Sayı 88, 2005a, http://www.turksolu.org/88/basyazi88.htm (3.2.2006).

Fırat Gökçe, “Kürt varsa sorun var...", Türk Solu, Sayı 90, 2005c, http://www.turksolu.org/90/basyazi90.htm (3.2.2006).

Fırat Gökçe, “Türk Oğlu Türk Kızı, Türklüğünü Koru”, Türk Solu, Sayı 89, 2005b, http://www.turksolu.org/89/basyazi89.htm (3.2.2006).

Güneş Erdoğan, “Bu Oyunu Bozacağız”, Sayı 4, Gençlik Cephesi, 14 Aralık, 2003.

GÜNGÖR, Erol, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, İstanbul: Ötüken Yayınları, 1980

Haber, “İşçi Partisi ve Ülkücüler Kol Kola Eylem Yaptı”, Dünden Bugüne Tercüman, 31.08.2003.

Haber, “10. Yıl Marşı İle Gelip, Mehter Marşı İle Gittiler”, Zaman Gazetesi, 31, 08. 2003.

Haber,“ Türk Gençliği El Ele”, Ortadoğu Gazetesi, 31.08.2003.

Haber, “Ulusal Solcular ve Ülkücüler Dünyaya Aynı Pencereden Bakıyor. “Kızıl Elma Koalisyonu”, Radikal Gazetesi, 3.8.2003.

Haydar, Hüseyin, “Selam Olsun Büyük Türk Devrimine...3. Ergenekon'a", Gençlik Cephesi, Sayı 1, 25. Ekim 2003.

İlhan Attila, “Türkçü'nün Ülkücüye Tepkisi”, Cumhuriyet Gazetesi, 19.12.1997a.

İlhan Attila, “Türçlüğün Yeri Solda mı?", Cumhuriyet Gazetesi, 22.12.1997b.

İlhan Attila, “Avrasya’da Dolaşan Hayalet: Galiyev”, Cumhuriyet Gazetesi 24.12.1997c.

Karsan Gökhan, “Eski Tüfek Bir Sosyalistte Milliyetçilik Sosyalizm İkilemi: MDD ve Mihri Belli", Doğu Batı, Sayı 31, 2005, s. 233-248.

Kazancıgil Ali, “Anti-emperyalist Bağımsızlık İdeolojisi ve Üçüncü Dünya Ulusçuluğu Olarak Kemalizm” A. İnsel (ed.), Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt-2: Kemalizm, 2002: 235-246.

Koç Yıldırım, “Türkiye ABD'nin ve AB'nin Tehdidi Altındadır”, Türk Solu, Sayı 35, 2003, s.28.

Laçiner Ömer, “Milliyetçi Görünmeyen Milliyetçilikler”, Tarilı ve Milliyetçilik: I. Ulusal Tarih Kongresi , Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları İçerisinde, 1997, s. 243-247.

Müftüoğlu Rıza, “Kızıl Elma'da buluşma”, Gençlik Cephesi, Sayı 11, 21 Mart 2004.

Öğün S. Seyfi, Mukayeseli Sosyal Teori ve Tarih Bağlamında Milliyetçilik, İstanbul, Alfa Yayınları, 2000.

Özdemir Hikmet, Kalkınmada Bir Strateji Arayışı: Yön Hareketi, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1986.

Özdemir Hikmet, 1960 lar Türkiye'sinde Sol Kemalizm: Yön Hareketi, İstanbul, İz Yayınalık, 1993.

Öznur Hakkı, Ülkücü Hareket: Yayın Organları, Makaleler, Temel Kavramlar, Ankara, Alternatif Yayınlan, 1999.

Şen Tugay, “Cumhuriyet İçin Yeniden Devrim", Gençlik Cephesi, Sayı 2, 16 Kasım 2003.

Şen Tugay, "Yeniden Hıyaneti Vataniye Kanunu”, Gençlik Cephesi, Sayı 7, 25 Ocak 2004

Türkeş Mustafa, “Kadro Dergisi” A.İnsel (ed.), Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce Cilt-2: Kemalizm, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002, s.464-476.

Yıldırım Ergün, “Bir Sol Milliyetçi İdeoloji Modeli: Kadro Dergisi”, Doğu-Batı Dergisi, Sayı 31, 2005, s. 249-263.

Temiz Levent, “Bir Davetin Düşündürdükleri”, Gençlik Cephesi, Sayı 2, 16 Kasım 2003a.

Temiz Levent, “Her Şart Altinda Denktaş'ın Yanındayız", Gençlik Cephesi, Sayı 4, 14 Aralık 2003b.

Temiz Levent, "Denktaş'ın Yanında Her Türlü Fedakarlığa Hazırız", Gençlik Cephesi, Sayı 9,22 Şubat 2004.

Yıldız Nedim, "Başyazı", Alperen Dergisi, Sayı 10, 2005a, s.2-3.

Yıldız Nedim, “Başyazı", Alperen, Sayı 11, 2005b, s.2-3.

Yurdakul Erkin, “Türk Solu Geleneği”, Türk Solu, Sayı 1, 2002,

http://www.Turksolu.org.org/gelenek.htm (23.02.2006).

Article Details