p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Türkiye'deki Devletin Sosyal Regülasyon Uygulamaları: Alkol Yasağı ve Meni Müskirat Kanunu

Türkiye'deki Devletin Sosyal Regülasyon Uygulamaları: Alkol Yasağı ve Meni Müskirat Kanunu

Article Sidebar

İsmail Akbal
Nasıl Atıf Yapılır
Akbal, İsmail. (2013). Türkiye’deki Devletin Sosyal Regülasyon Uygulamaları: Alkol Yasağı ve Meni Müskirat Kanunu. Demokrasi Platformu, 9(34). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/199


Özet

Günümüz siyasal rejimlerinin birçoğunun ismi liberal demokrasi olmasına rağmen devlet müdahalesine sempatiyle bakmaktadırlar. Bu rejimler, sanayi kapitalizminin yarattığı adaletsizlikler sonucu bireyin kişisel gelişimi ve başarılı olması için siyasal iktidarın kayıtsız kalmaması gerektiğinin altını çizerek "pozitif özgürlük” anlayışından yana tavır koymuşlardır (Heywood, 2010: 75). Pozitif özgürlük anlayışına göre devlet bireyi koruyarak özgürlüğünü gerçekleştirebilir. Bu da bireyin özgürlük alanını kısıtlayan sosyal kötülüklerin yok edilmesiyle, devletin bunları yok etmesiyle mümkün olacaktır. Modern liberalizm olarak adlandırdığımız bu anlayışa göre devlet "beş dev" ile mücadele etmeli ve bunun için sosyal hayata müdahale etmelidir. Bunlar: Hastalık, fakirlik, bakımsızlık, işsizlik ve cehalettir.

Referanslar

Ankoğlu, Damar, (1961), Hatıralanım, İstanbul. Atay, Falih Rıfkı, (1998), Çankaya, İstanbul.

Anadolu'da Yenigün (Osmanlıca)

Blum, Deborah, (2011), “The Chemist's War”, www.slate.com/id/2245188 (201104-19)

Çoker, Fahri, (1994), Deniz Harp Okullarımız 1773, TTK Yay, Ankara. Güneş, İhsan, (1997), Birinci TBMM'nin Düşünce Yapısı, TİŞ Yay, Ankara.

Haafettahoğlu, İsmail, (2003), Emperyalizme Karşı Hürriyet Kahramanı-Ali Şükrü Bey, Atlas Yay, Ankara.

Çelikalay, İsmail Şükrü, (1993), Hilafet-i İslamiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bedir Yay, İstanbul.

İstikbal (Osmanlıca)

İvrendi Mehmet, İsmail Akbal ve Murat Canutez, (2005), “Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Yıllanında Gazete Reklamlan ve Uygulamaları", SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:13, 2005, Konya, s. 237-258.

Karahanoğullan, Onur, (2007), Birinci Mecliste İçki Yasağı, www.ankara.edu.tr/karahan.... menimuskirat.pdf (14.12.2011), Ankara, 2007, s.39.

Karamustafaoğlu, Tuncer, (1978), “Bir Anayasa Yasağının Hikayesi”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1978, C:35, S:1-4, s.119.

Karan, Hayrettin, (1957), “Milli Mücadelede Sebilürreşad”, Sebilürreşad, Şubat 1957, C:X, S:238.

Kekeç, Ahmet, (1994), Ali Şükrü Bey Cinayeti, İşaret Yay, İstanbul.

Mısıroğlu, Kadir, (1978), Ali Şükrü Bey, Sebil Yay, İstanbul. Rıza Nur, (1992), Hayat ve Hatıratım, İşaret Yay, İstanbul.

TBMM Gizli Celse Zabıtlan, (1999), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, C:3, İstanbul

TBMM Zabıt Ceridesi, (1940) Ankara.

Vakit (Osmanlıca)

Velidedeoğlu, Hifz Veldet, (1990), İlk Meclis-Millî Mücadele'de Anadolu, Sel Yay, İstanbul.

Vick Dwight, Elizabeth Rhoades, (2010), Drugs and Alcohol, Theory, Behavior and Policy, Jones&Barlett Learning International, Barb News, London. www.noliqour.us/liqour/alcohol prohibition history.html(10.02.20112).

Yıldırım, Mustafa, (2001) “İslam Hukukunda İçki İçme Suçu ve Cezası”, DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, S:XII-XIV, İzmir.

Article Details