p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

“Söyledim ve Ruhumu Kurtardım” (Almanya'da Sosyal Demokrasinin Doğuşunun Kısa Bir Okumasına Dair...)

“Söyledim ve Ruhumu Kurtardım” (Almanya'da Sosyal Demokrasinin Doğuşunun Kısa Bir Okumasına Dair...)

Article Sidebar

Şeyhmus Demir
Nasıl Atıf Yapılır
Demir, Şeyhmus. (2007). “Söyledim ve Ruhumu Kurtardım” (Almanya’da Sosyal Demokrasinin Doğuşunun Kısa Bir Okumasına Dair.). Demokrasi Platformu, 3(9). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/76


Özet

Aslanlar kendi tarihçilerine sahip olana dek avcılık öyküleri hep avcıyı yüceltecektir."

Afrika Atasözü

Sosyal Demokrasinin kurucu ülkesi sayılan Almanya'da sosyal demokrat harekete yönelik atılımlar diğer Avrupa ülkelerinden daha erken bir tarihte, 19. yüzyılın ortalarında başlamıştır. 1848 tarihi referans alınırsa ve eğer sosyal demokrasinin uzun bir süre temel dayanağı olarak kabul edilen isçi hareketi ile birlikte değerlendirilirse, sadece Almanya'da değil, Fransa'da da sosyal demokrat hareketin köklü bir varlığından söz edilebilir. Sosyalist düşüncenin kilometre taşları olarak kabul edilen · Avrupa'daki büyük dönüşümlerin başladığı 1848 Devrimi, bu sürecin hemen ardından aynı yılda yayınlanan Komünist Manifesto ve yüzyılın sonuna doğru yayınlanan Kapital’in, sosyal demokrat düşüncelere yansımalarının önemli olduğu bilinmektedir.

Article Details