p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Sosyal Adalet ve Temel Özellikleri

Article Sidebar

Aydın Başbuğ
Nasıl Atıf Yapılır
Başbuğ, A. (2007). Sosyal Adalet ve Temel Özellikleri. Demokrasi Platformu, 3(9). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/74


Özet

Sosyal bilimlerde, soyut kavramlar üzerinde herkesin kabul edebileceği bir tanımlama veya izaha ulaşmak mümkün değildir. Adalet de düşünce tarihi boyunca bütün sosyal tartışmaları meşgul eden bir konu olmuştur. Adaletten ne anlaşılması gerektiği ve nasıl olması gerektiği bu tartışmaların merkezindedir.

Adalet kavramının felsefi temelleri üzerine ilk ciddi değerlendirme yapan kişi olarak Aristo kabul edilir. Hatta sosyal adalet kavramının düşünsel temelleri de ona dayandırılmaktadır. Bu kanaate yaygın olmakla birlikte, modern anlamıyla sosyal adalet kuramı dikkate alındığında bu yargıyı ihtiyatla kabul etmek gereklidir. Sosyal adalet düşüncesinin tarihsel araka planini Aristo'ya dayandırmanın nedeni olarak, Aristo'ya göre adalet teriminin, her türlü ahlaki erdemi içeren toplumsal karakterli olmasını aramak gerekmektedir.

Article Details