p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Schröder Sonrası Alman sosyal Demokrasisi ve Yeni Program Hazırlıkları

Schröder Sonrası Alman sosyal Demokrasisi ve Yeni Program Hazırlıkları

Article Sidebar

İbrahim Sarıtaş
Nasıl Atıf Yapılır
Sarıtaş, İbrahim. (2007). Schröder Sonrası Alman sosyal Demokrasisi ve Yeni Program Hazırlıkları. Demokrasi Platformu, 3(9). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/72


Özet

Gerhard Schröder dönemi hem Alman sosyal demokrasisi hem de evrensel sosyal demokrasi açısından hızlı ve bir o kadar da tartışmalı geçmiştir. Politik araçları, Keynesyen iktisat modeli ve refah devleti olan geleneksel sosyal demokrasi, küreselleşmeyle birlikte bu araçlarının işlevsiz kalması sonucu mevcut statükosunu koruyamamak gibi bir sorunla karşı karşıya kalmıştır. Nihayetinde de bir kimlik ve felsefe bunalimı içerisinde bocalayan sosyal demokrasi bu küresel "risk toplumu"nda Üçüncü Yol" ya da "Yeni Merkez" adı altında yeni bir siyaset arayışıyla kendisini toparlamaya çalışmıştır. Almanya'da Schröder ve İngiltere'de Tony Blair'in iktidar dönemleri aslında böyle bir siyasî “arayış" olarak karşımıza çıkmaktadır.

Referanslar

ERKAN, Caner. "Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü Üzerine", Liberal Düşünce, Yıl: 7, Sayı 25-26, Kış-Bahar 2002.

GAMBLE, Andrew. and WRIGHT, Tony. The New Social Democracy, Malden: The Political Quartery Publishing, 1999.

GEARY, Dick. "The German Labour Movement", European Studies Review, 6 (1976), ss. 297-330.

GIDDENS, Anthony. Üçüncü Yol, Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi, Çev.Mehmet Özay, İstanbul: Birey Yay., 2000.

GIDDENS, Anthony. Üçüncü Yol, Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi, Çev.Mehmet Özay, İstanbul: Birey Yay., 2000.

HABERMAS, Jürgen. Küreselleşme ve Millî Devletin Akıbeti, Çev. Medeni Beyaztaş, İstanbul: Bakış, 2002.

HEYWOOD, Andrew. Siyaset, çev. B.B. Özipek, B. Şahin vd., Ankara: Liberte, 2005.

HODGSON, Geoff. Sosyalizm ve Parlamenter Demokrasi, Ankara: İletişim Yayınları, 1985.

HOFFMANN, Robert. Geschichte Der Deutschen Parteien, von der Kaiserzeit bis zur Gegenwart, München: Clausen&Bosse, Leck, 1993.

HOMBACH, Bodo. Aufbruch die Politik der Neuen Mitte, München: Econ Verlag, 1998.

İNCE, Selami. “Almanya Seçimleri: Neo-Liberalizm Kaybetti”, Birikim, Ekim 2005 S: 198.

KAVUKÇUOĞLU, Deniz. Karl Marx'tan Günümüze Almanya'da Sosyal Demokrasi, Ankara: Ümit Yayıncılık, 1997.

KEYMAN, E. Fuat. “Küçülen ve Parçalanan Dünyada Siyaseti Anlamak", Toplum ve Bilim, 68, Kış 1995.

KEYMAN, E.Fuat. -"Küreselleşme, Modernite ve Devlet Sorunu", Üçüncü Yol Arayışları ve Türkiye: Siyaset Küreselleşiyor mu?, (Ed. M.C.Yalçıntan), İstanbul, Aydoğan Matbaacılık , Kasım 2000.

KRAEMER, Ralf. "Abkehr vom Reformismus, Vom Berliner Program zur neuen Sozialdemokratie" Der Lange Abschied vom Sozialismus, Eine Jahhundertbilanz der SPD, Arno Klönne Eckart Spoo und Rainer Butenschön (ed.), München: VSA Verlag, 1999.

LEYS, Colin. “The British Labour Party after 1989: Continuity and transformation", Looking Left, European socialism after the Cold War, Ed. Donald Sassoon, London-New York: Gramsci Foundation, 1997.

LINDBECK, Asar. Piyasa Ekonomisi ve Demokrasi, Ankara: Birey ve Toplum Yayınları, 1985.

MEYER, Thomas. Demokratik Sosyalizm/Sosyal Demokrasi, Çev. Yonca Özkaya, Yorum Matbaası, 1991.

MÜNTEFERING, Franz. "Globalisierung sozial gestalten", http://www.spd.delme-nu/1713755/ Abschlussdokumente, erişim: 10.05.2007.

MÜNTEFERING, Franz. "Wir bestimmen Richtung und Tempo", Der Spiegel, 14 Mart 2006.

ÖZDALGA, Haluk. Sosyal Demokrasinin Kuruluşu, Ankara: İmge, 2001. PETRAS, James. “The Third Way : Myth and Reality”, An Independent Socialist Magazine, LI, 10, March 2000.

ROWE, Pamela Camerra. “Agenda 2010, Redefining German Social Democracy", German Politics and Society, Issue 70, Vol:22, No: 1, Spring 2004.

SARITAŞ, İbrahim. “Alman Sosyal Demokrasisi ve Yeni Merkez", Liberal Düşünce, Kış 2004, ss.227-242.

SARITAŞ, İbrahim. “Küreselleşme”, Feodaliteden Küreselleşmeye Temel Kavram ve Süreçler, Ed. Tevfik Erdem, Ankara: Lotus, 2006, ss. 387-426.

SARITAŞ, İbrahim. “Marksizmden Piyasa Ekonomisine Uzun Bir Yol Hikâyesi: Üçüncü Yoldaki Sosyal Demokrasinin Almanya Serüveni”, Siyaset ve Toplum, Yaz 2005, S: 3, ss.77-96.

SARITAŞ, İbrahim. Sosyal Demokrasi, Ankara: Orion Yayınları, 2006.

SCHUMPETER, Joseph A. Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi, Çev. Rasin Tınaz, Varlık Yayınları, 1971,

TÜRKBAĞ, Ahmet Ulvi. “Pasta Tarifleri Üzerine Bir İnceleme: Küreselleşme ve Adalet", Doğu Batı, Yıl: 5, S:18, Şubat/Mart/Nisan 2002.

WATRIN, Christian. “Avrupa'nın Yeni Üçüncü Yolu", Çev. Atilla Yayla, Liberal Düşünce, Sayı 15, Yaz 1999.

ZUEGE, Alan. “Üçüncü Yolun Chimera'sı”, Üçüncü Yol Arayışları ve Türkiye: Siyaset Küreselleşiyor mu?, Ed.Murat Cemal Yalçıntan, İstanbul: Aydoğan Matbaacılık, Kasım 2000.

“Aktion gegen Agenda 2010", WDR, www.wdr.de/themen/politik/deutschlandi, 24 Mayıs 2003.

“Beck Hält Höhere Steuern für Unausweichlich“, Der Spiegel, 14 Haziran 2006.

“IG-Metall: Mehr Lohn als Ausgleich für Agenda 2010" Die Welt, 28 August 2003, www.welt.de/data/2003/05/12/91707html.

"Müntefering will aeltere Arbeitnehmer fördern", www.spiegel.de, 04 Mart 2006, erişim: 10 Nisan 2006.

"Platzeck: SPD für Schlichtung im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes”, Der Spiegel, 13 Mart 2006.

"Rente mit 67-Verhaertete Fronten zwischen SPD und DGB”, www.spiegel.de, 31 Ocak 2006, erişim: 15 Şubat 2006.

"SPD sucht nach Weg aus der Krise- Müntefering schließt Kurswechsel", www.spiegel.de erişim: 21 Haziran 2004.

"SPD und DGB für Reform der Reforms", Süddeutsche Zeitung, http://www.suddeutsche.de, 15 Februar 2004.

05.2007 tarihli Ortak Bildiri, http://www.spd.delmenu/17133211, erişim: 13.05.2007.

SPD Parteivorstand: "Wir sichern Deutschlands Zukunft", www.spd.de, erişim: 24 Ocak 2006.

SPD Praesidium, "Für ein soziales Europa-gegen Sozialdumping”, www.spd.de, erişim: 23 Ocak 2006

Article Details