p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Avrupa'da Sosyal Demokrasi: Süreklilik ve Değişim

Article Sidebar

Philippe Marlière
Nasıl Atıf Yapılır
Marlière, P. (2007). Avrupa’da Sosyal Demokrasi: Süreklilik ve Değişim. Demokrasi Platformu, 3(9). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/69


Özet

Sosyal demokrasi, ilk ortaya çıktığı 19. yüzyıl sonlarında kapitalizm karşıtı bir güçtü. 20. yüzyılda, liberal kapitalizme entegre olmayı seçti. Ilımlı, pragmatik ve reformcu bir güç olarak Avrupa solunda birinci güç haline geldi. Refah Devletinin ortaya çıkmasında önemli rol oynadı. 1970li ve 21980li yıllarda önce ekonomik krizin sonra da neoliberal dalganın etkisiyle geriledi. Sosyal demokrasi, tüm sınıflan kucaklayan programı ve neoliberalizmden esinlenen politikalarıyla 1990lı yıllarda"sosyal-liberal” bir çizgide yeniden iktidara geldi. Benimsediği minimalist reform politikaları ve hep savunmada kalması, yeni sosyal demokrasinin geleneksel olarak merkezi önem atfedilen sosyal adalet ve dayanışma ideallerinden uzaklaştığını düşündürmektedir.

Referanslar

A. Bergounioux, G. Grunberg, L'utopie à l'épreuve. Le socialisme européen au XXè siècle, De Fallois, Paris, 1996.

A. Bergounioux, B. Manin, Le régime social-démocrate, PUF, Paris, 1989.

A. Bergounioux, B. Manin, La social-démocratie ou le compromis, PUF, Paris, 1979.

G. Devin, L'Internationale socialiste, Presses de la FNSP, Paris, 1993.

G. Esping-Andersen, Politics against the market. The social-democratic road to power, Princeton University Press, Princeton NJ, 1985.

Fondation Jean Jaurès, "Blair-Schröder. Le texte du 'manifeste', les analyses critiques, Les Notes de la Fondation Jean-Jaurès, No 13, août 1999.

A. Giddens, Tony Blair, La troisième voie. Le renouveau de la social-démocratie, Seuil, Paris, 2002.

R. Ladrech, Ph. Marlière (ed), Social democratic parties in the European Union. History, organization, policies, Macmillan, Basingstoke, 1999.

M. Lazar, la gauche en Europe depuis 1945. Invariants et mutations du socialisme européen, PUF, Paris, 1996.

Ph. Marlière, La Troisième voie dans l'impasse. Essais sur Tony Blair et le New Labour, Syllepse, Paris, 2003.

Ph. Marlière (ed), “'Social democracy in southern Europe and the challenge of European integration”, Journal of Southern Europe and the Balkans, Vol. 3, No 1, mai 2001.

Ph. Marlière, "Manifestes pour une social-démocratie de marché : Anthony Giddens, Tony Blair et le débat sur la 'troisième voie”“, Les Temps modernes, No 605, août-sept. oct. 1999, p. 161-180.

G. Moschonas, La social-démocratie de 1945 à nos jours, Montchrestien, Paris, 1994.

G. Moschonas, In the name of social democracy. The great transformation: 1945 to the present, Verso, Londres, 2002.

D. Sassoon, One hundred years of socialism, I.B. Tauris, Londres, 1996.

Article Details