p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Çağdaş Sosyal Demokrasinin Felsefi Temelleri

Article Sidebar

Haluk Özdalga
Nasıl Atıf Yapılır
Özdalga, H. (2007). Çağdaş Sosyal Demokrasinin Felsefi Temelleri . Demokrasi Platformu, 3(9). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/67


Özet

20. yüzyılın ilk on yıllarında İsveç sosyal demokrat partisi SAP'ın (Socialdemokratiska Arbetar Partiet) yaşadığı gelişme ve değişme, Avrupa sosyal demokrasisinin bütünü için önem taşır. Bu önem, çağdaş sosyal demokrasinin oluşumunda İsveç partisinin hayli erken tarihlerde yaptığı gerçekten olağanüstü değer taşıyan katkılardan ileri gelmektedir.

Reformcu sosyalizme hayat veren temel doğrultuları inançla savunan İsveçli sosyal demokratlar, bundan yaklaşık yüz sene önce, sakin bir atmosfer içinde geliştirdikleri eleştirel yaklaşımlar ve zengin tartışmalarla, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tüm Avrupa'da geniş bir görüş birliği çerçevesinde kabul edilecek çağdaş sosyal demokrasinin öncülüğünü yapmışlardır.

Bu uzak Avrupa köşesinin dili az bilinen ülkesindeki erken gelişme, İsveç toplumunda mevcut kuvvetli özgürlük ve adalet geleneklerinin sağladığı koşullarda oluşmuştur. 

Article Details