p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov ile Röportaj: Azerbaycan’da Kadim ve Güncel Gelişmeler

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov ile Röportaj: Azerbaycan’da Kadim ve Güncel Gelişmeler

Article Sidebar

Selma Yel
Nasıl Atıf Yapılır
Yel, S. (2022). Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov ile Röportaj: Azerbaycan’da Kadim ve Güncel Gelişmeler. Demokrasi Platformu, 11(36), 151–159. Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/244


Özet

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler kültürel, ekonomik, siyasi ve askeri ortaklıklardan öteye geçerek “iki devlet, tek millet” anlayışı içerisinde kardeşlik hukuku ile ilerlemektedir. Her iki devletin kurumları arasında köklü ilişkiler tesis edilmektedir. Bu bağlamda Demokrasi Platformu Dergisi Baş Editörü Sayın Prof. Dr. Selma Yel, Sayın Azerbaycan Büyükelçisi Raşad Eyneddin oğlu Mammadov ile Azerbaycan Türkiye Büyükelçiliği rezidansında 26 Mayıs günü bir röportaj gerçekleştirmiştir. Röportajda, Sayın Büyükelçinin Türkiye hakkındaki izlenimleri, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin dünü ve bugünü, 44 günlük Karabağ Zaferi, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin coğrafyamız ve dünya siyaseti açısından önemi ve Demokrsi Platformu Dergisinin Türk dünyasına dair vizyonu konu edilmiştir. Sayın Büyükelçi, Türkiye ve Azerbaycan iş birliğinin Türk coğrafyasında elde edilen ekonomik, siyasi, kültürel ve askeri kazanımlara vurgu yapmıştır. Bu kazanımlardan birisi olan Türk devletleri Teşkilatı’nın coğrafyamızın istikrarı ve birliği ve kalkınması açısından değeri son derece önemlidir. Sayın Mammadov, röportajında Karabağ Zaferi’nin iki ülke kardeşliği açısından değerine ve diğer pek çok önemli hususa dikkat çekmiştir.

Article Details