p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Tarihin Tekerrürü: Şuşa Beyannamesi

Article Sidebar

Selma Yel
Nasıl Atıf Yapılır
Yel, S. (2022). Tarihin Tekerrürü: Şuşa Beyannamesi . Demokrasi Platformu, 11(36), 140–150. Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/243


Özet

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki yakınlığın sebebi aynı soy ve aynı kültüre mensup olmanın yanı sıra aynı zamanda tarihin kritik süreçlerinde birbirlerine karşı yapmış oldukları fedakârlık ve desteğe dayanmaktadır. Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşlarındaki müşkül durumunu görerek onlarca Azerbaycanlı Türk gönüllü olarak yardıma koşarken, bu durum Çanakkale Muharebelerinde de devam etmiştir. Benzer şekilde Azerbaycan’ın istiklalini ilan etmesinde de Osmanlı Devleti’nin büyük teşviki olmuştur.15 Eylül 1918’de Bakü’nün işgalden kurtarılmasında yine Osmanlı İslam Ordusu’nun kömeği unutulmayacak kardaşlık örnekleri arasında yer almıştır. Türk İstiklal Savaşı sürecinde de Azerbaycan’dan maddi destekler devam etmiştir. SSCB hâkimiyeti altındaki Azerbaycan’la kısmi olarak kesilmiş olan ilişkiler, 1990 yılı ile birlikte yeniden güçlenmeye başlayarak günümüze kadar devam etmiştir. Bu süreçte Türkiye Karabağ’ın işgaline karşı gerekli olan desteği verirken, 44 Günlük Vatan Muharebesinde de Azerbaycan’ın yanında yer almıştır. Şuşa’nın Azerbaycan hâkimiyetine girmesini müteakiben iki ülke arasında imzalanmış olan Şuşa Beyannamesi ile “Tek Millet İki Devlet ” şiarına uygun bir şekilde tam ittifak süreci başlamıştır. Bütün bu yaşananlar tarihte yaşanmış olan ittifak süreçleri ile büyük benzerlik göstermekte olup, tarihten ders alınması halinde hem Azerbaycan’ın ve hem de Türkiye’nin güçlenerek 21.Yy’daki varlıklarını devam ettirebileceklerini ortaya koymuştur.

Referanslar

Sevil Ünal Hilalqızı ,“Türkiyəli tarixçi: "Şuşa Bəyannaməsi ilə bir millət, iki dövlət rəsmi olaraq yola çıxdı" Apa, https://apa.az/az/xeber/siyasi/turkiyeli-tarixci-susa-beyannamesi-ile-bir-millet-iki-dovlet-resmi-olaraq-yola-cixdi-648383,

TÜRPAV Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı,. http://www.turpav.org/milli-politikalar-enstitusu/dis-politika/tarihin-tekerruru-susa-beyannamesi.html,

“Ege'de tek millet korkuttu! Komşuda ''Türkiye'' paranoyası” Star, 04.06.2022

“ Şuşa Beyannamesi nedir, ne demek? Şuşa Beyannamesi maddeleri! ” Hürriyet, 02.02.2022

Rehimov, Ruslan ,“ Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa Beyannamesi'ni onayladı”, AA, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-susa-beyannamesini-onayladi/2500745

Yel, Selma, Osmanlı Ordusunun Kafkasya Harekâtı ve Bakü’ nün Kurtarılması”, Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, sa.2, ss.111-120, 2003

Yel, Selma, “100. Yılında Enver Paşa ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşundaki Bakü İslam Ordusu Kömegi”, International Scientific Conference Azerbaijan Democratic Republic: The Bright Page of Azerbaijan Statehood History, 26 - 30 Haziran 2018

Yel, Selma, Memmedova, İrade, “Balkan Muharibisi, Şərq Cəbhəsi Ve İstiklal Harbinde Azerbaycan Türkleri”, VIII Uluslararası Atatürk Kongresi, 13 Ekim 2015

Yel, Selma, Türkiye Azerbaycan İlişkilerinde Gelecek Perspektifi, I. Türkiye -Azerbaycan İlişkileri ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Azerbaycan İlimler Akademisi, Tarih Enstitüsü,24 - 25 Mayıs 2012

Yel, Selma, ”Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti’ nin Kuruluşunda Türkiye’ nin Yardımları İlhak Amacına mı Yönelikti?”, Ankara Üniversitesi İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Atatürk Yolu Dergisi, cilt.6, Sayı.24, ss.563-578, 1999

Yel, Selma,”Azerbaycan’ın İstiklalini İlan Etmesinin Düşündürdükleri”, Sosyal Bilimlerde Araştırma, Cilt.2, 1992

Article Details