e-ISSN: 1305-4600
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Serkan Yorgancılar

Edebiyatımızda Çanakkale Savaşları- Mehmet Âkif Ersoy ve Çanakkale Şehitleri .

Edebiyatımızda Çanakkale Savaşları- Mehmet Âkif Ersoy ve Çanakkale Şehitleri .

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Ayşe Yücel Çetin
Nasıl Atıf Yapılır
Yücel Çetin, A. (2021). Edebiyatımızda Çanakkale Savaşları- Mehmet Âkif Ersoy ve Çanakkale Şehitleri: . Demokrasi Platformu, 10(35), 158–171. Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/209


Özet

Edebiyat eseri, türü veya konusu ne olursa olsun maziyi aktarır, hali anlatır, geleceği kurgular, geleceğin hayal gücünün, çeşitliliğin ve eleştirel düşünmenin geliştirilme sürecine katılır. Bu yönüyle bilimlerin şüpheciliği ve kaygılarından ayrılır, zaman zaman bilim alanına katkı sağlar. Bu bilim alanlarının başında sosyoloji, psikoloji, beşeri coğrafya, tarih ve edebiyat tarihi bilgi alanları gibi insanın sosyal yönüyle ilgili bilgi alanları gelir.

Edebiyat, diğer sanat dalları gibi, hatta daha fazla sosyal yapı ile iç içedir. Toplumun her kesiminde oluşturulup, her kesiminde kabul gören bu alan, yaşanılan dönemin zihniyet yapısından estetik anlayışına, inanç yapısından yaşanılan coğrafyaya kadar insan ve toplum hayatı hakkında bilgi ve fikir verir. Toplumların sıkıntısından varlık mücadelesine kadar her alanı sözlü ve yazılı ifade ile dile getiren edebiyat, farklı kavramlarla farklı kesimlere ulaşma becerisine sahip olması münasebetiyle, toplumun sosyo-psikolojik yapısı hakkında da bilgi verir.

Türk toplumunun varlık mücadelesinde dönüm noktalarında biri olan Çanakkale Savaşları, Türk insanının mücadele azmini ve başarısını gösterirken, bir yandan da toplumu anlatan edebî eserlerin teması haline gelmiştir. Türk ve dünya tarihinin seyrini değiştiren Çanakkale Savaşları, tarihçilerin bu büyük zaferi anlatmalarının yanı sıra edebiyatımızda da şiir, roman, hikâye, tiyatro gibi edebiyatın bütün dallarına konu olmuştur. Çanakkale ruhunu, Mehmetçiğin destansı mücadelesini, Türk milletinin dirilişini, Çanakkale’yi geçilmez kılan ruhu, Türk toplumunun hafızasını veciz ifadelerle ortaya koyan Mehmet Âkif Ersoy da sadece yazmakla kalmamış, yazdıklarıyla yaşamış ve yaşatmıştır.

Referanslar

Bostancı, Naci (2007), Mehmet Âkif Ersoy’u Bilmek, Anlamak, Mehmet Âkif, Türkiye’de Modernleşme ve Gençlik, TYB Vakfı Yayını, Ankara, s. 18-21.

Eliuz, Ülkü (2016), “Kutsal Göstergeler Dizgesi: Çanakkale Şehitlerine”, Çanakkale Ruhu ve Mehmet Âkif Ersoy, (Ed. O. Söylemez), Berikan Yayınevi, Ankara. s. 63-83.

Ersoy, Mehmet Âkif (1985), Safahat, İnkılap Kitabevi, İstanbul.

Ersoy, Mehmet Âkif (2010), Safahat (Haz. K. Akarsu-M, Yücel), Berikan Yayınevi, Ankara.

Semiz, Yaşar (2011), “Millî Mücadele ve Mehmet Âkif”, Mehmet Âkif-Çanakkale’den Millî Mücadele’ye İstiklal Şairi-, (Haz. Y.

Semiz, N. Karaca, E. Kısıklı, M. Güneşli), Yakın Plan Yayınları, İstanbul, s. 35 – 46.

Şahin, Enis (2009), “Kronolojik Çanakkale Savaşları Tarihi (3 Kasım 1914 - 9 Ocak 1916)”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi-Çanakkale Özel Sayısı-,C: 25, S: 73 (Mart), s. 107-164.

Taştan, Zeki (2018), “Mehmet Âkif Ersoy’da Şehadet Anlayışı”, Avrasya Sosyal Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), C: 5, S:12, s. 803-828.

Timurtaş, Faruk Kadri (1987), Mehmet Âkif ve Cemiyetimiz, Akçağ Yayınları, Ankara.

Tural, Sadık K. (1991), Zamanın Elinden Tutmak, Ecdat Yayınevi, Ankara.

Yalçın Çelik, Dilek (2003), “Ay Bedir Halindeydi, Zafer Kazanıldı... Mehmet Âkif Ersoy'un "Çanakkale Şehitleri", Bilig, S: 27 (Güz), s. 85 – 106.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##