p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Taha Akyol ile “Neden 29 Ekim? Cumhuriyet’e Giden Yol” Özel Röportaj

Taha Akyol ile “Neden 29 Ekim? Cumhuriyet’e Giden Yol” Özel Röportaj

Article Sidebar

Serkan Yorgancılar
Nasıl Atıf Yapılır
Yorgancılar, S. (2023). Taha Akyol ile “Neden 29 Ekim? Cumhuriyet’e Giden Yol” Özel Röportaj. Demokrasi Platformu, 12(39), 327–339. Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/292


Özet

Doç. Dr. Serkan Yorgancı, Demokrasi Platformu dergisinde Taha Akyol ile yaptığı röportajda, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi tarihini ele alıyor. Akyol, Türkiye'nin milli gelirdeki düşüşünü eleştirerek, bu sorunun temelinde siyasi kültürdeki zaafı ve ideolojik yaklaşımları görüyor. Ayrıca, Cumhuriyetin 100. yılında yayımlanan eseri "Neden 29 Ekim Cumhuriyet’in İlanına Giden Yol" üzerinden, Türkiye'nin geçmişindeki kuvvetler ayrılığı ve birliği tartışmalarını inceliyor. Meşrutiyet döneminden başlayarak, Milli Mücadele sürecine kadar olan kritik dönemleri değerlendiren Akyol, cumhuriyetin kuruluşundaki siyasi tercihleri ve bu tercihlerin ekonomik etkilerini detaylı bir şekilde açıklıyor. Bu bağlamda, kuvvetler ayrılığı ve birliği konularını vurgulayarak, siyasi sistemin ekonomik kalkınma üzerindeki etkilerini ele alıyor. Bu metinde, Taha Akyol'un Cumhuriyet'in ilanı ve sonrasındaki siyasi süreçlere dair görüşlerini içeren bir söyleşi öne çıkıyor. Akyol, Cumhuriyet'in ilanının arkasındaki nedenleri ve tartışmaları değerlendirirken, zaman içindeki siyasi gelişmeleri ele alıyor. Kuvvetler ayrılığı, kuvvetler birliği ve Cumhuriyet'in evrimi konularında Akyol'un analizleri yer alıyor. Ayrıca, Türkiye'nin demokrasi tarihindeki darbelerin ve kurumsal yapıdaki eksikliklerin vurgusu yapılıyor. Metinde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Türkiye'nin bilim ve ekonomi alanındaki durumu da eleştiriliyor. Yapılan mukayeselerle Türkiye'nin demokratik ve bilimsel gelişimine dair çeşitli perspektifler sunuluyor.

Article Details