p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Etyen Mahçupyan ile Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Röportaj

Etyen Mahçupyan ile Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Röportaj

Article Sidebar

Serkan Yorgancılar
Nasıl Atıf Yapılır
Yorgancılar, S. (2023). Etyen Mahçupyan ile Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Röportaj. Demokrasi Platformu, 12(39), 340–349. Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/283


Özet

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Türk modernleşmesinin tarihsel gelişim süreci, sosyo-kültürel bağlamları, günümüze yansımaları ve gelecek perspektifi üzerine Etyen Mahçupyan ile tartışıyoruz. Bu tartışma 21. yy’da Türk modernleşme tecrübesinin değerlerinin dünyadan görünüşü, gençlik değerleri ve bilim-kültür çerçevesinde gerçekleşmektedir. Yapılan röportajda, Cumhuriyetin yüzüncü yılı ile ilgili sosyolojik çözümlemeler yapılmıştır. Röportajın ilk sorusunda, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutladığımız bu günlerde en büyük kazanımların neler olduğu soruldu. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında sadece Türkiye’de değil dünyada da büyük değişimlerin olduğu, Türkiye’nin de bu değişimlere kayıtsız kalmadığı belirtildi. Ardından Türk demokrasisi bağlamında toplumun sekülerleşmesine değinilerek, sekülerleşmenin de bir bağlamda yaşanılması gereken bir süreç olduğunun altı çizildi. Röportajın devamında, son yirmi yıllık muhafazakâr iktidar ve onun sekülerleşme ile ilgili rolü tartışılmıştır. Dindar kalarak sekülerleşmenin imkânının da tartışıldığı röportaj gelecekte ne tür sorunlarla yüzleşilebileceğinin belirtilmesi ile son buluyor.

Article Details