p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Türk Birliği Yolunda Türk Dünyası Enerji İşbirliği

Türk Birliği Yolunda Türk Dünyası Enerji İşbirliği

Article Sidebar

Mustafa İlbaş
Nasıl Atıf Yapılır
İlbaş, M. (2023). Türk Birliği Yolunda Türk Dünyası Enerji İşbirliği. Demokrasi Platformu, 12(38), 43–51. Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/274


Özet

Türk dünyası son yıllarda ekonomik ve siyasi açıdan bölgesel ve küresel anlamda dikkat çekmektedir. Bu kapsamda 300 milyon nüfus, 1.35 trilyon Dolar milli gelir (Türkiye:806,8 Milyar), 580 milyar Dolar dış ticaret hacmi, 285 milyar Dolar yurt içi yatırım stoku, 38.3 milyar varil petrol rezervi, 26.6 trilyon m3 doğal gaz rezervi ile büyük bir potansiyele sahiptir. 5 üye ve 3 gözlemci üyeden oluşan Türk Devletleri Teşkilatı ise Türk birliğine giden yolda büyük umut vaat etmektedir. Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetlerinin eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, savunmadan kültüre, sanayiden enerjiye her alanda işbirliği potansiyeli bulunmaktadır. Bunlar arasında enerji alanındaki iş birliklerini daha da çeşitlendirilerek derinleştirmeleri için çok önemli fırsatlar bulunmaktadır. Tüm Türk Cumhuriyetleri, bu fırsatları kendilerinin ve bölgelerinin ortak menfaatine olacak şekilde geliştirebilmek için yeterli irade ve kapasiteye de sahiptirler. Türk Devletleri Teşkilatı rehberliğinde ve yeni projelerin hayata geçirilmesiyle genişleyecek enerji işbirlikleri yeni alanlarda işbirliklerinin de yolunu açacaktır.

Referanslar

Akyener, O. (2018). Türk İslam Dünyasında Enerji Birliği (V. Akyener (ed.); 1. baskı). TESPAM.

BP. (2022). BP Dünya Enerji İstatistikleri 2022 (71. baskı). [Çevrimiçi] Londra: BP Dünya Enerji İstatistikleri. 1–60.

İlbaş, M. (2014). Enerji-Politik Dünya ve Türkiye. Ankara: Berikan Yayınevi. ISBN: 978-975-267-949-8.

İlbaş, M. (2022). 3. Oturum (Enerji), Türk Dünyasının 2040 Vizyonu Çalıştayı, 22-23 Ekim 2022, Türkistan, Kazakistan.

Sultansoy, S. (2018). “Türk Dünyası Bilim ve Teknolojinin Neresinde’’, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara. http://ssultansoy.etu.edu.tr

TESPAM. (2019). TESPAM Dünya Enerji Görünümü 2100. TESPAM. https://www.tespam.org/weo-2100/

TESPAM & ERI. (2021). I. Uluslararası Türk Enerji Birliği Kongresi Bildiri Kitabı. D. D. V. Sümer (Ed.), I. Uluslararası Türk Enerji Birliği Kongresi (1. baskı, s. 224).

Article Details