p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Prof. Dr. Aziz Sancar ile Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Röportaj

Prof. Dr. Aziz Sancar ile Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Röportaj

Article Sidebar

Serkan Yorgancılar
Halil Ecer
Nasıl Atıf Yapılır
Yorgancılar, S., & Ecer, H. . (2022). Prof. Dr. Aziz Sancar ile Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Röportaj. Demokrasi Platformu, 11(37), 11–18. Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/248


Özet

Toplumların gelişim ve ilerlemesinin temel dinamiklerinden bir tanesi de dünya çapında tanınmış, kabul edilmiş otoriteler, markalaşmalar ve kurumlar inşa etmektir. Bilim ve sanat alanında yetiştirilen değerler sadece kendi kariyerleri açısından değil toplumların birbiri ile geliştirdiği ilişkilerin geliştirilmesine de büyük olanaklar sağlamaktadır. Türk toplumunun tarihte dünyaya miras bıraktığı güçlü bir şeceresi mevcuttur. 21.yy’da dünya toplumları arasında bilim ve teknik alanındaki rekabet yeni değerlerin üretilmesini sağlamıştır. Özellikle bazı otoriteler tarihsel köklerini sağlamlaştırarak daha da ön plana çıkmaktadır. Nobel, Bilimler Akademisi gibi tematik alanlarda dünyanın en etkili isim ve çalışmaları bütün dünyaya tanıtan otoriteler herkes tarafından kabul görülmektedir. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü alan Prof. Dr. Aziz Sancar Türk toplumunun tarihe miras bıraktığı son değerlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda çalışmanın konusu Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılında Türk toplumunun dünya arenasındaki konumu, mevcut gelişimi ve değerlerin yeniden inşa sürecini Prof. Dr. Aziz Sancar ile tartışıyoruz/röportaj. Bu tartışma 21. Yy’da Türk değerlerinin dünyadan görünüşü, gençlik değerleri ve bilim-kültür çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Article Details