p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

“Demokratik Özerklik"in İdeolojisi Üzerine

Article Sidebar

Ahmet Mutlu
Nasıl Atıf Yapılır
Mutlu, A. (2011). “Demokratik Özerklik"in İdeolojisi Üzerine. Demokrasi Platformu, 7(27). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/180


Özet

Ülkemizde “Kürt Sorunu"yla ilgili son gündemlerden birisi “demokratik özerklik"tir. 14 Temmuz 2011 tarihinde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) adına bir milletvekili tarafından ilan edildiğinden bu yana “demokratik özerklik”le ilgili, daha çok “siyasi” nitelikli olmak üzere, çok boyutlu tartışmalar yapılmaktadır. Tartışmalar, “özerklik savaş değil, barış ilanıdır, birlikte yaşama taahhüdüdür” diyerek “demokratik özerklik"i ilan eden taraflarla," "demokratik özerkliği mecliste tartişırız" diyen hükümet tarafı2 arasında çeşitlenmektedir. Siyasal düzlemde gerçekleşen bu tartışmalarla ilgili olarak medya üzerinde çok sayıda analiz yapılmasına karşılık, “bilimsel analizler" e pek rastlanılmamaktadır. Halihazırda demokratik özerkliği hem savunanların hem de ona karşı olanların, kamuoyunun söz konusu düşünceyle ilgili merak ettiği sorulara cevap verebilecek detaylara sahip olmadıkları görülmektedir.3 Demokratik özerkliğin içeriği konusundaki bu “bilgisizlik”, büyük ölçüde onun ideolojik referanslarının bilinmemesiyle ilgilidir.

Referanslar

Ahmet MUTLU AKYOL, Taha, “Öz savunma güçleri”, Milliyet, 8 Aralık 2010.

__________ “Stalinist milliyetçilik”, Milliyet, 29 Temmuz 2011.

ATA, Sezgin, (2002), “Toplumsal Ekoloji'nin Politikası”, Toplumsal Ekoloji , S:1, Bahar, s. 21-27.

BAYRAMOĞLU, Ali, “Sorumlu: Kürt Siyasi hareketi”, Yani Şafak, 16 Temmuz 2011. Eşkiya, örgüt, terör, Yeni Şafak, 30.07.2011.

BIEHL, Janet, (1993), The Politics of Social Ecology-Liberitarian Municipalism, Black Rose Books, s.158-180.

BİLA, Fikret, “Öcalan'ın dört ayaklı paradigması”, Milliyet, 8 Aralık 2010.

BOOKCHIN, Murray, (1994), Özgürlüğün Ekolojisi, Çev. Alev Türker, İstanbul, Ayrıntı Yayınlan.

__________ (1996a): Ekolojik Bir Topluma Doğru, Çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul, Ayrıntı Yayınları

__________ (1996b), Toplumsal Ekolojinin Felsefesi, Çev. Rahmi G. Öğdül , İstanbul, Kabala Yayınevi.

__________ (1999a), Toplumu Yeniden Kurmak, İstanbul, Metis Yayınlan.

__________ (1999b), Kentsiz Kentleşme, çev. B. Özyalçın, İstanbul, Aynnt Yayınları.

__________ (2002), “Komünalist Karar Anı", Toplumsal Ekoloji, S:1, Bahar, s. 31-46.

__________ (2005a), “Radicalizing Democracy. Murray Bookchin Interviewed by Kick Over", http://www.social-ecology.org/article.php?story=20031118101059248, (14.01.2005). It

__________ (2005b) "İleri Kapitalizm Döneminde Radikal Politika", http://www.ekoloji.org/makale/makaleler_ileri_kapitalizm_doneminde_radikal_politika.htm, (06.01.2005).

CANGIZBAY, Kadir, (2003), Sosyalizm ve Özyönetim, Ankara, Ütopya Yayınları.

COŞKUN, Vahap, “Öcalan'ın diliyle olmaz”, Radikal, 2 Ağustos 2011.

ÇAKIR, Ruşen, “Abdullah Öcalan yeniden ülkenin kaderiyle oynuyor”, Vatan, 01 Haziran 2011.

DANEK, David, "Söyleşi", http://uk.geocities.com/anarsistbakis/makalelerbookchin-roportaj.html/170402, (17.04.2002)

DÜZEL, Neşe, “Bengi Yıldız: Kürdistan'da referandum yapılsın", Pazartesi Konuşmalan, 25.07.2011.

__________ "İlhami Işık: PKK'de Silvan'ı sorgulamalı", Taraf, 01.08.2011.

EVİN, Mehveș; DURUKAN, Namık, “Savaşma Konuş-1", Milliyet, 24 Temmuz 2011.

HELLER, Chaia, (2002), “McDonalds, MTV ve Monsanto: Bilgisel Sermaye Çağında Biyoteknoloji Direnişi”, Toplumsal Ekoloji, S: 2, Güz, s. 108-119.

İDEM, Şadi, (2002), “Toplumsal Ekoloji Nedir? Ne Değildir?”, Toplumsal Ekoloji, S:1, Bahar, s. 7-20.

KALABALIK, Halil (2005), Yerel Yönetim Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara.

KELEŞ, Ruşen (2011), “Ulusalt Yönetim Birimlerinin Özerkliği Üzerine”, Ahmet Kesik ve Hasan Canpolat (eds) Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, Seçkin Yayınlan, Ankara, s. 9-28.

MUTLU, Ahmet , (2006), Ekoloji ve Yönetim Düşüncesi, (Toplumsal Ekoloji ve Sürdürülebilir Gelişme Üzerine Bir İnceleme), Yayımlanmış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SBE, Ankara.

__________ (2008), Ekoloji ve Yönetim, -Toplumsal Ekoloji ve Sürdürülebilir Gelişme'nin Karşılaştırılması-, Turhan Kitabevi, Ankara.

ÖNDER, Tuncay, (2001), Bir “Yeni Toplumsal Hareket” Olarak Ekoloji Hareketinin Gelişimi ve İdeolojik Yönelimleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, SBE., Ankara.

PEKDEMİR, Melih, “Konfederalizm' ya da Kürt çözümü (1)", Birgün, 11 Nisan 2011.

TAYİZ, Kurtuluş, “Aysel Tuğluk: Özerklik İlanını Keşke Erteleseydik”, Taraf, 22 Temmuz 2011.

TEMELKURAN, Ece, “Tarihin tersine örmek", Milliyet, 2 Ağustos 2011. http://bianet.org/bianet/toplum/128038-viransehirde-komun-kuruluyor. (23.07.2011).

http://siyaset.milliyet.com.tr/kck-dan-bildirge-acilenozerklik/siyaset/ siyasetdetay/20.07.2011/1416518/default.htm. (23.07.2011).

http://www.dha.com.tr/haberdetay.asp?tarih=21.07.2011&Newsid=130683&Categ oryid=3 (23.07.2011).

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/18255535.asp. (23.07.2011).

http://www.nethaber.com/Politika/110066/Teroristbasi-der-ki-DEGISTIM-beneski-ben (23.07.2011).

http://www.porttakal.com/haber-pkk-nin-eylem-ustlenme-cabasi-71155.html (23.07.2011).

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetayV3&ArticlelD-971013&Date=26.04.2011&CategoryID=98#. (23.07 2011).

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=38510 (23.07.2011).

http://www.social-ecology.org (26.04.2005).

http://www.sosyalistforum.org/ukkth/4853-demokratik-konfederalizm.html (23.07.2011).

http://www.sosyalistforum.org/ukkth/4853-demokratik-konfederalizm.html (23.07.2011).

Article Details