p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Jacques Derrida'da Vazgeçilmez Olan Marks & Marksizm Ruhu

Jacques Derrida'da Vazgeçilmez Olan Marks & Marksizm Ruhu

Article Sidebar

Fatih Duman
Nasıl Atıf Yapılır
Duman, F. (2011). Jacques Derrida’da Vazgeçilmez Olan Marks & Marksizm Ruhu. Demokrasi Platformu, 7(27). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/176


Özet

Bu çalışmanın temel odak noktasını, her ne kadar kendisi benimsememiş ve karşı şkmış olsa da, postmodern ya da postyapısala düşüncenin önemli bir temsilcisi olarak kabul edilen Jacques Derrida'nın Marks ve Marksizm'e dair düşünceleri/çözümlemeleri oluşturmaktadır. Makalenin temel çerçevesi, kendine özgü bakış açısı ve düşünsel araçlarıyla farklı bir perspektife sahip olan Derrida’nın ‘hayaletsilik', 'adaleť, 'yapıçözüm/yapıbozum/yapısöküm' koşulsuz konukseverlik', 'mesihçi olmayan mesihçilik', 'yeni enternasyonal' vb. gibi kavramlar üzerinde yükselen Marks ya da Marksizm anlayışı bağlaminda kurgulanmıştır. Derrida'ya göre Marks'ın birçok ruhu/sözü vardır ve Derrida bunlar içinden belirli bir ruha, hatta Marks'ın kendisinin bile bir noktadan sonra terk ettiğini ileri sürdüğü ruha, sahip çıkmakta ve onu günümüzdeki sorunların çözümü için savunmaktadır.

Referanslar

AKŞİN, Tülin (1999), "Avrupa Kültürünün Krizi ve Jacques Derrida", Toplumbilim, Ağustos, sayı: 10, s 41-48.

_______ (1994), "Önsöz”, içinde, Jacques Derrida, Göstergebilim ve Gramatoloji, Pev: Tülin Akşin, İstanbul: Afa Yayınlan, 1994.

BAYKAN, Fehmi (2000), Nietzsche'nin Felsefesi, İstanbul: Kaknüs Yayınları. BEWES, Timothy (2001), "Vulgar Marxism: The Spectre Haunting Specters of Manx", Parallax, Volume 7, No. 3, pp. 83-95.

DERRĪDA, Jacques (1994), Göstergebilim ve Gramatoloji, çev: Tülin Akşin, İstanbul: Afa Yayınlan.

_______ (1999), “Différance", çev. Önay Sözer, Toplumbilim, Ağustos, sayı: 10, s. 49.61.

_______ (2001), Man'ın Hayaletleri, çev. Alp Tümertekin, İstanbul: Ayrıntı Yayınlan

_______ (2004) Marx ve Mahdumlan, çev. Alp Tümertekin, İstanbul: Ayrıntı Yayınlan.

_______ (2005), "The Principle of Hospitality", Parallax, Volume 11, No. 1, pp. 6-9.

“JACQUES DERRIDA İLE BİR SÖYLEŞİ”, Araf.net, (01. OCAK 1998), çev. Kemal Kosifoğlu, http://araf.net/dergi/sayi08/html/kosif963.shtml, (04 TEMMUZ 2010).

HEKMAN, Susan (1999), Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik -Mannheim, Gadamer, Foucault ve Derrida-, çev. Hüsamettin Arslan ve Bekir Balkız, İstanbul: Paradigma Yayınlan.

KELLOGG, Catherine (1998), “The Messianic without Marxism: Derrida's Marx and the Question of Justice", Cultural Values, Volume 2, Number 1, pp. 51-69.

MARX Karl, ENGELS Friedrich (1998), Komünist Manifesto ve Komünizmin İlkeleri, cev: Muzaffer Erdost, Dördüncü baskı, Ankara: Sol yayınları.

SHAKESPEARE, William (2001), Hamlet, çev: Bülent Bozkurt, 3. baskı, İstanbul: Remzi Kitapevi.

SIM, Stuart (2000), Derrida ve Tarihin Sonu, çev: Kaan H. Ökten, İstanbul: Everest Yayınları

SPRINKER, Michael (ed.), (1999), Ghostly Demarcations: A Symposium on Jacques Derrida's Specters of Marx, London and New York: Verso.

TOWNSHEND, Jules (2004), "Derrida's Deconstruction of Marx(ism)", Contemporary Politics, Volume 10, Number 2, June, pp. 127-143.

Article Details