p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Sivil İtaatsizliğin Felsefi Temelleri ve Hukuk Devleti

Sivil İtaatsizliğin Felsefi Temelleri ve Hukuk Devleti

Article Sidebar

Yıldırım Torun
Nasıl Atıf Yapılır
Torun, Y. (2011). Sivil İtaatsizliğin Felsefi Temelleri ve Hukuk Devleti. Demokrasi Platformu, 7(25). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/175


Özet

Bu makalede sivil itaatsizlik problemi üzerinde durulmuş ve John Rawls, Ronald Dworkin, Hannah Arendt ve Jürgen Habermas örneklerinden hare ketle siyaset felsefesi tarihinde bu konuya ilişkin değerlendirmelere ışık tutulmaya çalışılmıştır.

Referanslar

Beetham, D., Boyle K., (2005), Demokrasinin Temelleri, (Çev: Aslıhan Zeynep Kopuzlu), Ankara: Adres Yayınları

Uygur G., Adalet ve Hukuk Devleti, http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2004-53-03/AUHF-2004-53-03-Uygur.pdf adresinden erişildi.

Arendt, H, (2001) “Sivil İtaatsizlik”,, (H. Arent, R. Dworkin, J. Habermas, J. Galtung, M. L. King, J. Rawls, H. Saner, H, D. Thoreau) Kamu Vicdanına Çağrı Sivil İtaatsizlik, , (Çev: Yakup Coşar), İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Ökçesiz H, (2001), Sivil İtaatsizlik, İstanbul: Eko Kitaplığı

Rawls J. , (2001) “Sivil İtaatsizliğin Tanımı ve Haklılığı”, (H. Arent, R. Dworkin, J. Habermas , J. Galtung, M. L. King J. Rawls, H. Saner, H. D. Thoreau), Kamu Vicdanına Çağnı Sivil İtaatsizlik, (Çev: Yakup Coşar) , İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Habermas, J., (2001), “Sivil İtaatsizlik: Demokratik Hukuk Devletinin Denektaşı. Almanya'da Otoriter Legalizm Karşıtlığı”. (H. Arent, R. Dworkin, J. Habermas, J. Galtung, M. L King, J. Rawls, H. Saner, H. D. Thoreau) Kamu Vicdanına Çağrı sivil İtaatsizlik,, (Çev. Yakup Coşar), İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Macit, M. H., (2007), Şiddet İçermeyen Bir Eylem: John Rawls'da Sivil İtaatsizlik, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 16, 134-146

Erdoğan, M., (2001), Anayasal Demokrasi, Ankara: Siyasal Kitabevi

Toku, N., (2004), Hukuk Felsefesi Açsından Sivil İtaatsizlik ve İslam, Felsefe Yazıları, İstanbul: Yeni Zamanlar Yayınları

Toku, N., (2003), John Locke ve Siyaset Felsefesi, Ankara: Liberte Yayınları Toku, N., Liberalizmin Meşruiyet Zemini, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 7

Barry, N. P., (2003), Modern Siyaset Teorisi, (Çev: Mustafa Erdoğan, Yusuf Şahin), Ankara: Liberte Yayınları

Bonnard, R., (1936), Tabii Hukuk ve Pozitif Hukuk, (Çev. Mehmet Ali Aybar), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2

Dworkin, R., (2001), Sivil İtaatsizliğin Etiği ve Pragmatiği, (H. Arent, R. Dworkin, J. Habermas, J. Galtung, M. L. King, J. Rawls, H. Saner, H. D. Thoreau), Kamu Vicdanına Çağı Sivil İtaatsizlik, (Çev: Yakup Coşar), İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Arsal, S. M., (1948), Umumi Hukuk Tarihi, İstanbu: İstanbul Üniversitesi Yayınları

Selçuk, S., (1999), “Zorba/Çıplak Devletten Hukuk Devletine”, Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne; Ankara: Yeni Türkiye Yayınları

Coşar, Y., (2001), “Önsöz: Sivil İtaatsizlik",(H. Arent, R. Dworkin, J. Habermas, J. Galtung, M. L. King J. Rawls, H. Saner, H. D. Thoreau), Kamu Vicdanına Çağı Sivil İtaatsizlik, (Çev: Yakup Coşar), İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Türköne, Mümtaz'er, (2010) “Sivil İtaatsizlik”, http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=1030050

Belge, Burçin, (2001) “Sivil İtaatsizliğin Kısa Tarihi", http://bianet.org/bianet/siyaset/4243-sivil-itaatsizligin-kisa-tarihi

Altunel, Mesude, (2011), “Sivil İtaatsizlik ve Mohandas K. Gandhi”, http://portal. ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2011-93-700.pdf

Özdemir Akbal, (2011) Sivil İtaatsizlik, http://www.bilgesam.org/tr/index. php?option=com_content&view=article&id=1058:sivil-taatsizlik&catid=113:analizler-sosyo-kultur&Itemid=151

Article Details