p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Jürgen Habermas'ın Müzakereci Demokrasi Kuramı

Jürgen Habermas'ın Müzakereci Demokrasi Kuramı

Article Sidebar

Kazım Sarıkavak
Nasıl Atıf Yapılır
Sarıkavak, K. (2011). Jürgen Habermas’ın Müzakereci Demokrasi Kuramı. Demokrasi Platformu, 7(25). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/173


Özet

Siyaset, felsefenin önemli konularından birisidir. Felsefe tarihinin önemli düşünürlerinin siyaset felsefesi üzerine düşünceleri olmuştur. Siyaset felsefesi, dolayısıyla devlet felsefesi, bugün de felsefecilerin ve siyaset bilimcilerinin en önemli çalışma alanlarından birisidir. Siyaset felsefesinin pek çok önemli kavram ve problemleri vardır. Bunlardan birisi de demokrasi kavramı ve problemidir.

Bugün siyaset felsefesinin en önemli konularının başında demokrasi konusu gelmektedir. Aslında Batı felsefesi tarihinde devlet felsefesi konusunda yazdığı eserleri bugüne kadar gelen ilk düşünür olan Platon'dan bugüne kadar bir yönetim şekli olan demokrasi, devlet felsefesinin önemli konularından biri olmuştur. Gerek Platon ve gerekse Aristoteles demokrasiyi olumsuz bir devlet şekli olarak nitelerlerken, özellikle 19. yüzyıldan sonra olumlu yönde büyük bir gelişme gösteren demokrasi, bugün dünyada en çok tercih edilen yönetim tarzı haline gelmeye başlamıştır.

Article Details