p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Baltacıoğlu'nun Yeni Adam'ı

Article Sidebar

Hakan Savaş
Nasıl Atıf Yapılır
Savaş, H. (2011). Baltacıoğlu’nun Yeni Adam’ı. Demokrasi Platformu, 7(25). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/172


Özet

İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, oluşturulmaya çalışılan Cumhuriyet insanınin nasıl olması gerektiği hususunu muhafazakârlık bağlamında ahlâk ve anane kavramları üzerinde açıklamaya çalışmıştır. Birçok konuda çok önemli değerlendirmeler yapan Baltacıoğlu’nun düşünceleri yazımızın amacının dışında kalmakla birlikte; sadece Bergson'un felsefi geleneğine de vurgu yaparak “Yeni Adam”ın ahlâk ve anane anlayışı ifade edilmeye çalışılmıştır.

Referanslar

Aktaşlı, Hasan Ufuk, (2011), “Türk Muhafazakârlığı ve Kemalizm: Diyalektik Bir İlişki", Doğu- Batı Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 58, Ağustos, Eylül, Ekim 2011, Ankara

Baltacıoğlu, İsmayıl Hakkı,(1942), Türke Doğru, İstanbul: Kültür Basımevi, ---,(1934), “Giriş Sayfası" , Yeni Adam, Sene.1, No.1, 1.

___________ (1935a), “İçtimaiyat”, Yeni Adam, Sene.2, No.82, 14. -(1935b), “ İçtimaiyat”, Yeni Adam, Sene.2, No.83, 14.

___________ (1936), “Mantıkları Değil, Olgulan Anlamaya Çalışmalıyız", Yeni Adam, Sene.3, No.126, 2.

Kaçmazoğlu, H. Bayram (2002), Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar Öncüleri ve temelleri çerçevesinde yaklaşımlar, 2 Baskı, İstanbul, Birey Yayıncılık

Safi, İsmail (2007), Türkiye'de Muhafazakâr Siyaset Ve Yeni Arayışlar, 2. Baskı, Ankara: Lotus Yayınları.

Savaş, Hakan (2011), Baltacıoğlu'nda Muhafazakâr Eğilimler, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon

Tozlu, Necmettin (1989), Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun Eğitim Sistemi Üzerine Bir Araştırma, İstanbul: MEB Yayınları.

Türkkan, Yasemin (2008), Türk Modernleşmesinde Yeni Adam Dergisi (19341938), Hacettepe Üniversitesi Atatürk ilke ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Article Details