p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Korku Mühendisliğinin Gölgesinde Muhafazakâr Gençlik

Korku Mühendisliğinin Gölgesinde Muhafazakâr Gençlik

Article Sidebar

Fahri Çakı
Nasıl Atıf Yapılır
Çakı, F. (2011). Korku Mühendisliğinin Gölgesinde Muhafazakâr Gençlik. Demokrasi Platformu, 7(25). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/165


Özet

Bu makale, ulusal ve uluslar arası gençlik araştırmalan bağlamında İslam toplumlarında ve Türkiye'de gençliğin muhafazakârlığına ilişkin dominant söylemin eleştirel bir incelemesini yapmayı amaçlamaktadır. Türkiye gençliğinin muhafazakârlık eğilimleri bakımından bir istisna teşkil edip etmediğinin anlaşılmasına katkı maksadıyla konu Bat’da, İslam Dünyasında ve Türkiye'de ayrı ayrı ele alınmaktadır. Konuyla ilgili tam kapsamlı bir inceleme olma iddiasından uzak olan makale, özellikle 2000'li yıllarda boy gösteren araştırma ve değerlendirmelerin gizli bir siyasal gündeme dayalı ideolojik bir söylemi örneklediklerini ileri sürmektedir. Makale, İslam toplumları ve Türkiye'de gençlerin muhafazakârlaşmalarını bir tehlike sinyali olarak okumak yerine, aşağılık kompleksinden onların artık kurtulmakta olduklarının, kendi kültürel kaynaklarından hareketle kendi söylemlerini inşa etmeye çabaladıklarının bir göstergesi olarak okunmayı önermektedir.

Referanslar

BARZ, Heiner (1992). “Youth and Religion in Germany" http://docserv.uniduesseldorf.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-15008/S0032006.pdf

CANDANSAYAR, Selçuk (2009). “Türkiye İktidarın Dini Baskısı Altında” Yeniden Devrim, Sayı 9, Haziran 2009; 71-75.

ÇAKI, Fahri (2011). “Gençlerin Uluslar Arası Gönüllü Hizmet Deneyimleri ve Birey Üzerindeki Sosyo-kültürel Etkileri” Akademik İncelemeler Dergisi Cilt 6; sayı 1.

ÇİĞDEM, Ahmet (2003). “Sunuş" Muhafazakârlık . Editörler: Tanul Bora ve Murat Gültekingil . İletişim Yay. İstanbul.

DAVIE, Grace (2002). Europe: the exceptional case: parameters of faith in the modern world (London: Darton Longman & Todd).

DAVIS, Teresa & Yip, Jeaney (2004). “Reconciling Christianity and Modernity: Australian Youth and Religion” Advances in Consumer Research Volume 31; 113-17).

ESMER, Yılmaz. (2009). “Radikalizm ve Aşırıcılık Araştırmasından veriler” http://www.haberveriyorum.net/icerik/radikalizm-ve-asiricilikarastirmasindan-veriler

HUNT, Stephen J. (2002). Religion in Western Society (Basingstoke: Palgrave).

JEKELI, Christiane (ed.) (2011). Values, Dreams, Ideals Muslim Youth in Southeast Asia. http://www.scribd.com/doc/60912062/Merdeka-ReportMalaysia-Indonesia

KİRMAN, Mustafa (2009). “Anadolu'da Mahalle Baskısı” Yeniden Devrim, Sayı 9, Haziran 2009, 57-61.

KONRAD ADENAUER VAKFI (1998). “Türk Gençliği 98. Suskun Kitle Büyüteç Altında” (Turkish Youth 98. The Silent Majority Highlighted) http://www.konrad.org.tr/index.php?id=141

KONRAD ADENAUER VAKFI (2000). “Türkiye ve Avrupa'da Gençlik” http://www.konrad.org.tr/index.php?id=475

KOZANOĞLU, Hayri (2009). “Özgürlükçü Laiklik Üzerine” Yeniden Devrim, Sayı 9, Haziran 2009; 53-55.

LAMBERT, Y. (1999). Religion in Modernity as a New Axial Age: Secularization or New Religious Forms? Sociology of Religion, 60:3 303-333.

MOLNAR, Adrienn & Tomka, Miklos (tarihsiz). “Youth and Religion in Hungary" http://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/rcl/17-3_209.pdf

MÜNCHMEIER, Richard (2000). “Modernizasyondaki Gençlik” Türkiye ve Avrupa'da Gençlik (Konrad Adenauer Vakfı'nın, Türk Demokrasi Vakfı ile beraber düzenlemiş olduğu konferansta sunulan bildiriler). Ankara. http://www.konrad.org.tr/index.php?id=480

ÖZBUDUN, Sibel (2010). “Türk(iye) Muhafazakârlığı Üzerine” İnsancıl, sayı: 240. http://www.chd.org.tr/haber_detay.asp?haberID=374

PUSCH, Barbara (2000). “Türk Gençliğinin Muhafazakarlığı ve İslama Söylemin Zemini" Türkiye ve Avrupa'da Gençlik (Konrad Adenauer Vakfi'nın, Türk Demokrasi Vakfı ile beraber düzenlemiş olduğu konferansta sunulan bildiriler). Ankara. http://www.konrad.org.tr/index.php?id=482

PUTNAM, Robert D. ve Cambell, David E. (2010). "Youth and religion: Conservative politics turn many away from pews" Los Angeles Times

http://www.oregonlive.com/opinion/index.ssf/2010/10/youth_and_religio n_conservativ.html

SEUFERT, Günter (2000). “Türk Gençleri Arasında Din ve Milliyetçilik” Türkiye ve Avrupa'da Gençlik (Konrad Adenauer Vakfı'nın, Türk Demokrasi Vakfı ile beraber düzenlemiş olduğu konferansta sunulan bildiriler). Ankara. http://www.konrad.org.tr/index.php?id=484

SIDDIQA, Ayesha (2010). Red Hot Chilli Peppers Islam – Is Youth in Elite Universities in Pakistan Radicals? Working Paper http://www.boellpakistan.org/downloads/Red_Hot_Chilli Peppers_Islam-_Complete_ Study_Report.pdf

SÖNMEZ, Burhan (2009). “Din, İslam ve Sol” Yeniden Devrim, Sayı 9, Haziran 2009; 63-70.

ŞEN, Mustafa (2009). "Mahalle Baskısı Tartışmaları Üzerine" Yeniden Devrim, Sayı 9, Haziran 2009; 42-51.

TOPRAK, Binnaz (2009). “Kimlik Ve Ötekileştirme” Yeniden Devrim, Sayı 9, Haziran 2009; 29-39.

TOPRAK, Binnaz; Bozan, İrfan; Morgül, Tan & Şener, Nedim (2008). Türkiye'de Farklı Olmak: Din ve Muhafazakârlık Ekseninde Ötekilestirilenler; Boğaziçi Üniversitesi Matbaası. Yayın no:1025

WETZEL, Dominic (2011). “Introduction" Religion and the Body Issue 9.3: Summer 2011 www.barnard.edu/sfonline

YILMAZ, Hakan (2006). Türkiye'de Muhafazakarlık Aile, Din Bati. http://hakanyilmaz.info/yahoo_site_admin/assets/docs/OSIConservatism-Sunus-Yorumlar1.28465456.pdf

Article Details