p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

ABD'nin Küresel Güvenlik Algılamasının Bölgesel Yansımaları: Stratejik Savunma Girişimi, Ulusal Füze Savunma Sistemi ve Türkiye

ABD'nin Küresel Güvenlik Algılamasının Bölgesel Yansımaları: Stratejik Savunma Girişimi, Ulusal Füze Savunma Sistemi ve Türkiye

Article Sidebar

İdris Demir
Nasıl Atıf Yapılır
Demir, İdris. (2008). ABD’nin Küresel Güvenlik Algılamasının Bölgesel Yansımaları: Stratejik Savunma Girişimi, Ulusal Füze Savunma Sistemi ve Türkiye. Demokrasi Platformu, 4(16). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/144


Özet

“Tehdit” ve“güvenlik” algılamalarının zaman içerisinde bir değişime uğradığını gözlemlenmek mümkündür. Hükümran ülkeler, sınırları dâhiline yönelmesi muhtemel bir tehdidi henüz ortaya çıkmadan önleyici saldırılarla önleme yoluna gitmeye çalışmaktadırlar. Ülkelerin güvenlik bölgeleri sınırlarının çok ötesinde konuşlanabilmektedir. Bu tür durumlarda yapılması gereken ise muhtemel tehdit bölgelerini muhasara altına alacak çeşitli mekanizmalar geliştirmektir. Stratejik Savunma Girişimi ve Ulusal Füze Savunma Sistemi projeleri bu çeşit kaygılar nedeniyle oluşturulmuştur. Vatandaşların refahına yönelebilecek olası saldırıları daha ilk filizlenme aşamasında başarılı bir şekilde bertaraf edebilmek için ise bölgesel müttefiklerinin işbirliği ve katkısı hayati derecede önemlidir. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri açısından ilgili güvenlik projelerin başarısı, Türkiye'nin katılımı ve katkısı ile yakından ilgilidir. Türkiye'nin yapması gereken, yakın çevresi ile olan iyi komşuluk ilişkilerine zarar vermeden, kendi çıkarları ile müttefiklerinin çıkarları için ortak bir zemin hazırlamaktır.

Referanslar

Baker, D., "The Making of Star Wars", New Scientistist, 9 Temmuz 1987. Craig Whitney, "With a “Don't Be Vexed" Attitude, Chirac Assess US", New York Times, 17 Aralık 1999.

David M.Abshire, "Strategic Defence Initiative", NATO, Vol.2, 1985.

Emerging Missile Threats to North America During the Next 15 Years, Kasim 1995-http://www.fas.org/spp/starwars/offdocs/nie 9519.html.

Erkin Ekrem, “Ulusal Füze Savunma Sistemi” (NMD) Çin'i Rusya'ya Yakın laştırabilir mi?", Ayrasya Dosyası Cilt 6, Sayı 4, Kış 2001, Rusya Özel.

Executive Summary of the Report of the Commission to Assess the Ballistic Missile Threat to the United States, 15 Temmuz 1998 http:www,fas.org/irp/threat/bw-threat.html.

Haley, P., ve Meritt, J., The Strategic Defence Initiative: Folly or Future?, Westview Press, Colorado, ABD, 1988).

Ivo H.Daalder, James M.Goldgeier ve James M.Lindsay, “Deploying NMD: Not Whether, But How Survival, cilt, 42, no.1, Bahar 2000.

James A., Abrahamson, “Strategic Defence Initiative", Defence, Ağustos 1984.

Joseph McMillan ve diğerleri, 'Toward a New Regional Security Architecture', The Washington Quarterly, Cilt: 26, No: 3.

Kathryn Tolbert, “North Korea Confirms It Will Not Test Missile”, Washington Post, 25 Eylül 1999.

Kemal Kirişçi, “Turkey and the United States: Ambivalent Allies', Middle East Review of International Affairs, December 1998, cilt: 2, No: 4.

Kenneth Waltz, "The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better”, Adelphi Paper No.171, (London: International Institute of Strategic Studies, 1981).

Marsh, P., “The Anatomy of Star Wars” New Scientist, 14 Kasım, 1985.

Mustafa Kibaroğlu, "Amerikan Ulusal Füze Savunma Sistemi" Avrasya Dosyası, Yaz, 2000, ABD Özel.

Richard A.Falkenrath, "Theathre Missile Defence and the Anti Balistic Missile Treaty”, Survival, Cilt 36, No.4, Kış 1994-95.

Richard Rhodes and Denis Beller, 'The Need for Nuclear Power', Foreign Affairs January/February 2000.

Sönmez Ateşoğlu, 'Turkish National Security Strategy and Military Modernization', Strategic Review, Winter 2001, Sayı: XXIX, No: I.

Thomas Grant, 'Turkey: Support the Indispensable Ally', American Diplomacy, 2002, Cilt: 7, No: 2.

Tolga Yarman, Stratejik Savunma Girişimi ve Türkiye (Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Ankara 1986).

Victor Ufgoff, "Proliferation, Missile Defence and American Ambitions”, Survival, Cilt 44, No.2, Yaz 2002.

William Drozdiak, “Possible US Missile Shield Alarms Europe", Washington Post 6 Kasım 1999,

Yuluğ Tekin Kurat, ‘Elli Yıllık Cumhuriyetin Dış Politikası', Belleten, Cilt: XXXIX, No: 154

Article Details