p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında İnsan Hakları İhlallerinin Makro Değişkenleri

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında İnsan Hakları İhlallerinin Makro Değişkenleri

Article Sidebar

Oğuzhan Başıbüyük
Hüseyin Akdoğan
Önder Karakuş
Nasıl Atıf Yapılır
Başıbüyük, O., Akdoğan, H., & Karakuş, Önder. (2008). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında İnsan Hakları İhlallerinin Makro Değişkenleri. Demokrasi Platformu, 4(16). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/141


Özet

Makale, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 2. maddesinde yer alan yaşama hakkı ve 3. maddesinde ifade edilen işkence ve haysiyet kırıcı insan hakkı ihlalleri konusundaki değişkenleri bilimsel veriler ve metotlarla analiz etmektedir. Bir ülkedeki İnsan hakları ihlalleri ile nüfus, ekonomik gelişmişlik, suçluluk, işsizlik, terör örgütü sayıları ve demokratik gelişmişlik seviyesi arasında korelasyon kurarak çok çarpıcı sonuçlara ulaşır.

Referanslar

Arslan, Zühtü. (2003), "ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü”, Zühtü Arslan (Der.), ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında ifade Özgürlüğü Ankara:Avrupa Topluluğu Ve Liberal Düşünce Topluluğu, ss.24-25.

Berry, W. D. & Feldman, S. (1985). Multiple Regression in Practice. Beverly Hills, CA: Sage.

Davenport, Christian (1995). “Multi-Dimensional Threat Persection and State Repression: An Inquiry into WHY States Apply Negative Sanctions." American Journal of Political Science, 39(3).

Davenport, Christian ve Armstrong II, David, A. (2004). “Democracy and the Violation of Human Rights: A Statistical Analysis from 1976 to 1996." American Journal of Political Science, 48(3).

Gasser, Peter Hans. (1997), “Uluslararası İnsan Hakları Ve İnsancıl Hukukta İşkence Ve Diğer Kötü Muamele Türlerinin Önlenmesi Ve Yaşam Hakkı", (Der.), İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Bağlamında İşkence Yasağı de Yaşam Hakkı. İzmir: İzmir Barosu Yayını.

Gölcüklü, Feyyaz ve Gözübüyük Şeref. (2002), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara: Turhan Kitabevi, 3. Baskı.

Hadden, Tom, (1997), “İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Bağlamında İşkence Yasağı ve Yaşama Hakkı", (Der.), İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Bağlamında İşkence Yasağı ve Yaşam Hakkı. İzmir: İzmir Barosu İnsan Haklan Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Yayını.

Henderson, Conway, W. (1991). “Conditions Affecting the Use of Political Repression." Journal of Conflict Resolution. 35(1).

Kaboğlu, İbrahim Ö. (1999), Özgürlükler Hukuku, İstanbul: Afa Yayınları. Mitchell, Neil, J. Ve McCormick, James, M. (1988). “Economic and Political Explanations of Human Rights Violations. World Politics, 40(4).

Regan, Patrick, M. ve Henderson, Errol, A. “Democracy, Threats and Political Repression in Developing countries: Are Democracies Internally Less Violent?" Thir World Quarterly, 23(1).

Sava, Bahri .(1980), Yaşama Hakkı ve Boyutları, Ankara: AÜSBF yayınları

Article Details