p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Organize Suç Örgütleri ve Özgürlükler

Article Sidebar

Hasan Aykın
Nasıl Atıf Yapılır
Aykın, H. (2008). Organize Suç Örgütleri ve Özgürlükler. Demokrasi Platformu, 4(16). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/139


Özet

Organize suç örgütleri çeyrek asri aşkındır, tün dünyada büyük bir güvenlik sorunu teşkil etmektedir. Küreselleşme, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve aklamanın sağladığı imkânlarla ekonomik olarak ulaştıklan büyüklük bu örgütlerin etki ve nüfuz alanını her geçen gün artırmaktadır. Organize suç örgütleri günümüzde siyasi ve ekonomik hak ve özgürlükler alanları ile demokrasi, hukukun üstünlüğü ve işleyen serbest piyasa ekonomisi için önemli bir tehdit haline gelmiştir.

Referanslar

Aykın, Hasan, (2007), “Dünyanun (...) Sayılı En Büyük Endüstrisi Organize Suç Örgütleri ve Kara Para Aklama –I”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 177.

Baity, William, (2000) “Banking on Secrecy-The Price for Unfettered Secrecy and Confidentiality in the Face of International Organised Crime and Economic Crime", Journal of Financial Crime, Vol. 8, No.1.

Carlson, John, (2000), "Money Laundering and Corruption: Two Sides of the Same Coin", No Longer Business as usual Fighting Bribery and Corruption, Paris, OECD.

Carter. David L., (1994), "International Organized Crime", School of Criminal Justice, Michigan State University.

CE, (2005), Organised Crime Situation Report 2005 Focus on the Threat of Economic Crime, Strasbourg: Council of Europe.

Csonka, Peter (2003), New Tendencies In Organised Crime, ERA Seminar, Trier, 2022 February 2003.

Çetin, Özek, (1999) , "Organize Suç”, Prof. Dr. Sahir Arman'a Armağan, İstanbul.

Dönmezer , Sulhi (2004), “Örgütlü Suçlann Önlenmesi ve Değerlendirilmesi”, Ceza Hukukunun Güncel Kaynakları , Ed. Sulhi Dönmezer ve Feridun Yenisey, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınlan.

EU, (2003) “A Secure Europe in a Better World:European Security Strtategy”, http//www.eu.int/Solana/securitystrategy.asp.

Friedman, Milton, (2008), Kapitalizm ve Özgürlük, (Çev. Doğan Erberk ve Nilgün Himmetoğlu), Ankara: Plato Film Yayınlan.

Gilmore, William C. (2004), Dirty Money, Strasbourg: Council of Europe Publishing

FATF, (1999), Money Laundering Policy Brief, Paris: FATF-OECD. FATF, (2009), “Money Laundering FAQ”.

KOM, (2007), 2006 Raporu, Ankara: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı

Kugler, Maurice; Verdier, Thierry ve Zenou, Yves, (2003), Organized Crime, Corruption and Punishment, Working Paper No. 600, Stockholm, IUI, The Research Institute of Industrial Economics.

Lilley, Peter (2006), Dirty Dealing, The Untold Truth About Global Money Laundering, London: Kogan Page.

Reuvid, J. (1995), "Teeth for Regulators and International Standarts of Practice", The Regulation and Prevention of Economic Crime Internationally, London: Kagan Page.

Ropelato, Jerry, (2008) Internet Pornography Sta cs.

Taseva, Slagiana, (2007) Money Laundering, Akademski Pecat, Mecadonia, 2007.

Thachuk, K. (2006), “Terörizme Destek Veren Kaynaklarla Mücadele”, Küresel Terörizm ve Uluslararası İşbirliği Sempozyumu (Ankara 23-24 Mart 2006), Genelkurmay Başkanlığı Terörizme Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Yayını, Genelkurmay Basımevi.

UN, (1999), Global studies on orgonized crime, Vienna: Office for Drug Control and Crime Prevention.

UNODC, (2007), 2007 World Drug Report, New York: United Nations Publication.

Ziegler, Jean (1999), Suçun Derebeyleri Demokrasiye Karşı Yeni Mafyalar, (Çev. Ali Cevat Akkoyunlu), İstanbul: Doğan Kitap,

Article Details