p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Bir İnsan Hakları ve Güvenlik Kurumu Olarak Birleşmiş Milletler

Article Sidebar

Nezir Akyeşilmen
Bilal Şen
Nasıl Atıf Yapılır
Akyeşilmen, N., & Şen, B. (2008). Bir İnsan Hakları ve Güvenlik Kurumu Olarak Birleşmiş Milletler. Demokrasi Platformu, 4(16). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/138


Özet

İnsan hakları ve güvenlik arasındaki ilişki kavramsal, kuramsal ve tarihi gelişimi yönüyle karmaşık ve çok boyutludur. Bu ilişkinin yönünü belirlemede kimin güvenliği, neyin güvenliği gibi sorular önemlidir. Fakat Birleşmiş Milletler bu iki kavram arasında hem BM Şartı'nda hem de son yıllarda ki uygulamalarında bir uyum oluşturmuştur. Birleşmiş Milletler Şartı'nda kumrun başlıca amaçlan arasında, uluslararası güvenlikle birlikte insan haklarının korunması ve yaygınlaştırılması da sayılmaktadır. Bu makalede bildirgeler ve sözleşmeler dâhil olmak üzere BM insan haklan düzenlemeleri ve insan hakları komiteleri, İnsan Hakları Konsey, Genel Kurul gibi birimleri içeren insan haklarının korunması mekanizması detaylı bir şekilde irdelenmektedir. Aynca makalede BM'nin güvenlik alanındaki faaliyetleri, organlan ve başvurduğu yöntemler üzerinde durulmaktadır.

Referanslar

Ben Golder ve George Williams, “Balancing national security and human rights: Assessing the legal response of common law nations to the threat of terrorism” Journal od Comparative Policy Analysis, Cilt. 8, No.1, Mart 2006.

BM Güvenlik Raporu “The UN and International Security: Threat, Challenges and Change", Strategic Comments, Cilt.10, No.10, Aralık 2004.

BM, Millenium Declaration, BM Genel Kurulu tarafından kabul tarihi, 8 Eylül 2000.

BM, In Larger freedom: Towars Security, Develoment and Human Rights for all, BM Genel Sekreterliği, 21 Mart 2005.

BM Genel Kurulu 61/295 Sayılı Krarı, 13 ralık 2007. BM Genel Kurulu 41/128 Sayılı Krarı, 4 Aralık 1986. BM Genel Kurulu 39/11 Sayılı Kararı, 12 Kasım 1984. BM Genel Kurulu, 60/251 Sayılı Karan, 15 Mart 2006.

Edward Spannaus, “No Break from Bushism: British Concert of Democracies' Backed by Obama and McCain", Executive, Intelligence Rview, Vol.35, No.24, June 2008.

Henry J. Steiner ve Philip Alston, International Human Rights in Context, (2. baskı), Oxford ve New York: Oxford University Pres, 2000.

İşkenceyi Önleme Anlaşması, yürürülüğe giriş tarihi, 9 Ocak 1975.

Jack Donnally, International Human Rights, Oxford: Westview Pres, 1998, s.52

Jean Louis Roy, “Bridging Human Rights and Security", Democracy Congress, Ottowa, Ontario, 24 Mayıs, 2004.

Jide Martins Okeke, "Humanitarianism and human security in a post-9/11 world", The International Journal of Human Rights, Cil.13, No.1, Şubat 2009.

Kofi Anan, “Human Rights and Humanitarian Intervention in the Twenty-Firts Century", S. Power and G. Allison, Realizing Human Rights: Moving from Inspiration to Impact, New York: St. Martin's Pres, 2000

Leslie C. Burns, Humanitarian Interdentions And Just War: Legal, Moral, And Political Implications, Alabama: Mexwell Air Force Base, 2000.

Michael Browman, "Towards a Unified Treaty Body for Monitoring Compliance with UN Human Rights Conventions? Legal Mechanisms for Treaty Reform", Human Rights Law Review, Cilt . 7, No.1, 2007.

Marco Odello, "Human Security and International Peace Missions”, The International Journal of Human rights, Cilt.12, No.5, Ekim 2008.

Ngozi F. Stewart, “Interational Protection of Human Rights: The United Nations System”, The International Journal of Human Rights, Cilt. 12, No.1, 2008.

Songül Atak, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmelerinde Öngörülen Denetim Yöntemleri", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt. 5, No.16, 2006.

The Voluntary Princiles on Security and Human Rights, 2000.

Thierry Balzacq ve Yılmaz Ensaroğlu, İnsan Hakları ve Güvenlik: Türkiye, İngiltere ve Fransa, İstanbul: TESEV Yayınlan, 2008.

Tüm Göçmen İşçileri Sözleşmesi, yürürülüğe giriş tarihi 1990.

UNDP, “Engelli Haklan Uluslararası Sözleşmesi, Yeni Ufuklar, No.13, 2007.

Article Details