p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Güvenlik: Kavramsal ve Kuramsal Bir Bakış

Article Sidebar

Ali Yıldız
Nasıl Atıf Yapılır
Yıldız, A. (2008). Güvenlik: Kavramsal ve Kuramsal Bir Bakış. Demokrasi Platformu, 4(16). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/135


Özet

Soğuk Savaşın sona ermesi ile başlayan ve 11 Eylül saldırıları ile ivme kazanan süreçte güvenlik kavramı gündelik hayatımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası oldu. Akademisyenlerden dış politika yapıcılara, siyasetçilerden sokaktaki vatandaşa herkes güvenlik konusu üzerine daha sık kafa yorar hale geldi. Artan bu ilgiyle ters orantılı bir şekilde de güvenlik kavramının tanımı, kapsamı, algılanma biçimi ve tarihsel gelişimi ile ilgili bilgi eksikliği kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bu çalışma, güvenlik alanında var olan bu bilgi boşluğunun, kavramsal, kuramsal ve tarihsel boyutlarına ışık tutmak suretiyle doldurulması için bir çaba niteliğindedir.

Referanslar

Barry Buzan, Ole Waever ve Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998.

Beril Dedeoğlu, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, İstanbul: Yeniyüzyıl Yayınları, 2008.

Bill McSweeney, Security, Identity and Interests: A Sociology of International Relations, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Christopher Coker, Globalisation and Insecurity in the Twenty-First Century: NATO and The Management of Risk, Adelphi Paper 345, Oxford: Oxford University Press, 2002.

Edward A. Kolodziej, Security and International Relations, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Emma Rothschild, What is Security?, Daedalus, cilt 124, no.3, 1995, s.53-98.

Keith Krause ve Michael Williams, From Strategy to Security: Foundations of Critical Security Studies, Critical Security Studies: Concepts and Cases, Keith Krause and Michael Williams (der.), London: UCL Press, 1997.

Ken Booth, Security and Self: Reflections of a Fallen Realist, Critical Security Studies: Concepts and Cases, Keith Krause ve Michael Williams (der.), London: UCL Press, 1997.

Ken Booth, Theory of World Security, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Mary Kaldor, Human Security, Cambridge: Polity Press, 2007.

Michael Sheehan, International Security: An Analytical Survey, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2005.

Michael C. Williams, Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics, International Studies Quarterly, cilt 47, 2003.

Oktay F. Tanrısever, Güvenlik, Devlet ve Ötesi: Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar, Atila Eralp (der.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2005.

Paul D. Williams, Security Studies: An Introduction, Paul D. Williams (der.), Security Studies: An Introduction, Oxon: Routledge, 2008.

Peter Hough, Understanding Global Security, Oxon: Routledge, 2005.

Pınar Bilgin, Regional Security in the Middle East: A Critical Perspective, London: RoutledgeCurzon, 2005.

Pınar Bilgin, Critical Theory, Paul D. Williams (der.), Security Studies: An Introduction, Oxon: Routledge, 2008.

Sait Yılmaz, 21. Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat, İstanbul: Milenyum Yayınları, 2007.

Stephen M. Walt, The Renaissance of Security Studies, International Studies Quarterly, cilt 35, no. 2, 1991.

Steve Smith, The Contested Concept of Security, Critical Security Studies and World Politics, Ken Booth (der.), Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2005.

Stuart Croft, What Future for Security Studies?, Paul D. Williams (der.), Security Studies: An Introduction, Oxon: Routledge, 2008. 21

Article Details