p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Demokrasi Platformu Dergisi Afganistan Temalı Makale Çağrısı

Demokrasi Platformu dergisi, 2005 yılından itibaren sosyal bilimler alanında hazırlanan çalışmaları yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin amacı, Sosyal Bilimler alanında çalışan araştırmacıların bulgularını paylaşabilecekleri ve yayabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin sunmaktır. Derginin şimdiye kadar yayınlanı Web of Science’da onlarca atıf aldığı gibi TR Dizin’deki atıfları yüzlerle ifade edilebilecek sayıdadır.

Demokrasi platformunun yeni editöryal ekibi son zamanlarda oldukça gündemde olan sadece akademiyi değil siyasi kurumları, devletleri ve sosyal hayatı farklı boyutlarıyla etkileyen bir konu olması sebebiyle bu sayıyı Dünü ve Bugünüyle Afganistan ana teması ekseninde neşretme kararı almıştır. Ana temanın alan editörü Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ve Doç. Dr. Cüneyt Özşahin’dir. Afghanistan temalı sayıya katkı sağlamak isteyen yazarların, 30 Eylül  2021 tarihine kadar çalışmalarını https://www.demokrasiplatformu.com/dergi adresinden sisteme yüklemeleri  gerekmektedir. İlgilenen yazarlar yazım kurallarını aynı adresten bulabilirler.

Afganistan ana temalı sayıda ele alınması planlanan konular aşağıdadır. Yazarların aşağıdaki konu başlıkları dışındaki önerileri de editörlerce dikkate alınacaktır.

  • Afganistan’da kültür ve sanat
  • Geçmişten bugüne Afganistan’ın siyasi tarihi
  • Afganistan’ın etnik ve dinsel kompozisyonu
  • Afganistan’da Sovyet işgali ve direniş hareketleri
  • 11 Eylül Sonrası ABD’nin Afganistan Müdahalesi ve Jeopolitik Sonuçları
  • 2001 sonrası Afganistan’da Siyasal Dinamikler ve Politik Aktörler
  • ABD’nin geri çekilişi ve 2021 sonrası Afganistan’da son durum
  • Taliban’ın ortaya çıkışı ve dönüşümü
  • Afganistan’da DAEŞ ve El-Kaide yapılanması