p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Demokrasi Platformu Dergisi istiklali tam büyük Türkiye için yola çıktı

Demokrasi Platformu Dergisi,

2005 yılında yayın hayatına başlayarak, kendi alanında kabul görmüş ve alanın en önde gelen akademisyen, entelektüel ve araştırmacılarıyla ele aldığı özgün, özgür ve bilimsel temelli çalışmalarıyla şimdiye kadar önemli atıflar alarak bilimsel alanda haklı bir saygınlığı elde etmiştir.

Demokrasi Platformu Dergisi,

Türkiye’nin özgün akademik birikimini dünyaya taşıma misyonunu görev bilmiş bir dergi olarak, 2021 yılından itibaren maziden aldığı güçlü gelenek, birikim, özgür ortam ve bilimsel çalışmalarla temayüz etmiş kimliğini atiye taşıyacaktır.

Demokrasi Platformu Dergisi,

Türk kültür ve tarihinden hareketle, çağdaş dünya değerleri ekseninde kendi mihver değerlerini kurmayı misyon edinmiş bir dergidir.

Demokrasi Platformu Dergisi,

Özgürlük, adalet, hukuk, milli kültür ve küreselleşen dünyanın tartıştığı konuların bilimsel bakış açısı içinde ele alındığı bir platform dergidir.

Demokrasi Platformu Dergisi,

Türkiye’nin içinde yer aldığı kıta, ülke ve uluslararası kurumlarla ilişkileri sürdürmeyi geliştirdiği kadar yeni politik değerler ışığında başta Avrasya havzası olmak üzere Afrika vb. bölge ve ülkelerle girişeceği yeni siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerle ilgili projeler geliştirmiş ve geliştirmeye de devam edecek olan bir dergidir.

Demokrasi Platformu Dergisi,

Türkiye’nin kalkınma ve refahı artırarak sosyal adaleti gerçekleştirme hedefleri için bilim ve insanlığa hizmet odaklı dünya görüşüne hangi araçlarla ulaşabileceğini en yetkin kimseler eliyle ele almış ve almaya da devam edecek olan bir dergidir.

Demokrasi Platformu Dergisi,

Türk ve İslam dünyasında din, dini hareketler, zihniyetler ve ideolojileri bağlantısız ve objektif bir bakış açısıyla inceleyen, tartışan, yorumlayan alan uzmanlarıyla dosyalar yaparak gündem olmuş ve uzun zaman bu konulardaki tek akademik bilgi kaynağı olmayı sürdürmüş bir dergidir.

Demokrasi Platformu Dergisi,

Sosyal Bilimler alanında özgün araştırmalara dayalı, alana katkı sağlayıcı, hem ulusal hem de uluslararası literatüre kaynak sağlayacak nitelikte, işbirliklerine ve disiplinlerarası çalışmalara fırsat veren bilimsel çalışmalara yer vermektedir.

Demokrasi Platformu Dergisi,

Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Felsefe, İlahiyat, İletişim, Sanat, Davranış Bilimleri, İktisadi-İdari Bilimler, Hukuk, Tarih, Antropoloji, Turizm, Sağlık Politikaları ve Hizmetleri, Coğrafya, Çevre Çalışmaları ve Kültürel Çalışmalar konulu alanlara açıktır.

Demokrasi Platformu Dergisi,

Araştırma makalesi, derleme, teorik makale, görüş makalesi, öğretim uygulaması, çeviri, toplantı özeti, kitap incelemesi, yasa incelemesi, karar incelemesi, film incelemesi ve konferans bildirisi türlerindeki çalışmaları yayımlamaktadır.

Bunların devamı ve daha fazlası için akademik emanetlerinize talibiz….

Hep birlikte istiklali tam büyük Türkiye için yola çıktık..